Seminaris, conferències, presentació de llibres…

Presentació

El Seminari OACU neix de l’exigència de entendre i reflexionar sobre les formes que el “conflicte” pren a les ciutats contemporànies.  Celebrat amb cadència mensual, el Seminari OACU preten analitzar etnogràficament les diferents manifestacions del conflicte que es donen en l’espai no només com a mera forma de resistència i oposició en contra del “poder”, sinó sobretot com a emergència, expressió i eina d’allò urbà.

Mira el proper seminari

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Per què un seminari? 

La gran varietat de activitats conflictives que es poden observar en la societat actual fa que els tipus de conflictes existents siguin múltiples, variables, imprevists, a tal punt que la seva classificació en el camp de les ciències socials ha estat font de fortes discussions des de sempre. Avui sabem que ja no es possible emmarcar sistematicament i classificar en formes binàries el garbuix d’accions de rebuig que porta a terme la gent al carrer mitjançant antigues dicotomies superades per la força del present: moviments polítics vs. moviments socials; pacífics vs. violents; organització vs. espontaneïtat.

Precisament per evitar imprimir al dinamisme i la fluïdesa de la conflictivitat social un caire essencialista, creiem que és imprescindible analitzar el conflicte no només endinsant-nos en la seva dimensió social sinó sobretot ubicant-ho en el seu context primordialment urbà, la ciutat. En ella, com sabem, exerceixen un paper fonamental les relacions de poder, la espacialitat i el control social que se’ls exerceix als individus tant determinant com negant l’espontaneïtat de les seves relacions socials.

La finalitat principal del Semianari OACU ès  apopar-se operativament a la noció de conflicte adptant una perspectiva interdisciplinària i comparativa que centri l’anàlisi dins d’un context local on els processos de negociació d’allò urbà, i la seva declinació en l’esfera social, cultural i política, implica una espècie de lluita pel reconeixement dins d’una més àmplia societat global profundament marcada pels imperatius neoliberals de fer i viure la ciutat.