Declaración de apoyo a Jaime Palomera, Alpha Mikeliunas y Fran Ortega

Escribimos como antropólogas y antropólogos, tanto del Estado Español como de otros países europeos y americanos, indignados ante de la injusta acusación y enjuiciamiento de nuestro compañero Jaime Palomera por su actividad en defensa del derecho a la vivienda, así como de Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, inquilinos afiliados al Sindicat de Llogaters de Barcelona, del cual Jaime es portavoz.

Después de casi una década de producción científica de elevado nivel sobre la cuestión de la financiarización del mercado de la vivienda, a partir de un trabajo de campo de muchos años en el barrio de Ciutat Meridiana, en Barcelona, el Dr. Palomera cruzó la frontera entre la observación y la puesta en práctica de las teorías, contribuyendo al crecimiento de los movimientos sociales catalanes con la fundación del Sindicat de Llogateres.

La actividad del Sindicat se orienta a suplir a la inacción de las políticas públicas en pos de facilitar un acceso general a la vivienda; una pasividad que no es casualidad, pues parte del crecimiento económico y las dinámicas de acumulación de capital se encuentran fundamentadas en la financiarización del mercado inmobiliario. De esta manera, el Sindicat del que Jaime es parte contribuye activamente a la defensa de los derechos humanos y de los tratados internacionales que el Estado Español ha firmado. Contra su reciente acusación se pronunció incluso la ex relatora de la ONU sobre vivienda, Leilani Farha. 

La acusación por la cual Jaime, junto a los dos inquilinos afiliados al sindicato, se enfrentan a una pena de tres años de cárcel cada uno, se refiere a un episodio de octubre de 2018, cuando la organización consiguió que un propietario desistiera de su intento ilegal de desalojar a una pareja y que, en cambio,les hiciera un contrato regular. Después de la firma, la propiedad denunció a Jaime por “coacciones”, a pesar de que todos los instrumentos con que se promovió el derecho a la vivienda de los inquilinos fueran pacíficos.

Este caso no es sólo un montaje judicial que utiliza una metodología propia de la extrema derecha, donde los propietarios aparecen como víctimas, mientras la protesta social es estigmatizada, y los activistas, criminalizados. Es también un ataque a la libertad de practicar la disciplina de la antropología, que desde hace muchos años ha entendido que la comprensión de la sociedad no puede ir separada de el proyecto de su transformación.

Frente a unos fenómenos sociales cada vez más violentos e injustos, expresamos toda nuestra solidaridad con el colega investigador que, gracias a su compromiso político, está acrecentando el conocimiento colectivo de las dinámicas inmobiliarias y la explotación que conlleva sobre determinados sectores de la población. Asimismo, condenamos rotundamente el intento de criminalizar la defensa de los derechos básicos de vivienda y la sumisión de los tribunales a los mandatos de la propiedad inmobiliaria, a pesar de los daños provocados al tejido social.

Nos pronunciamos enérgicamente por la anulación del juicio y exigimos que se retiren los cargos contra Jaume Palomera, Fran Ortega y Alpha Mikeliunas, y por el apoyo a su lucha justa, contra la criminalización de la protesta y por el real ejercicio del derecho a la vivienda, en el Estado Español y en todo el mundo.

1 comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana

L’OACU dona suport a l’Ateneu la Flor de Maig

Des de l’OACU volem donar suport a l’Ateneu la Flor de Maig compartint aquesta declaració.

Els col·letius, entitats i persones que conformen l’Ateneu Popular la Flor de Maig, davant la provocadora roda de premsa portada a terme pel partit d’ultradreta VOX avui al matí a les portes del nostre edifici, declarem:

Que interpretem aquest tipus de convocatòria com dins del més pur estil feixista, ja que el seu objectiu no era un altre que centrar el focus de l’atenció pública sobre un espai popular, divers i reivindicatiu, no tant pel que fa, sinó pel que representa: una aposta política i social als antípodes d’aquest partit.

L’Ateneu Popular la Flor de Maig rebutja el relat criminalitzador sobre el fenomen de l’okupació i la lluita pel dret a l’habitatge de col·lectius tan importants del barri com el Sindicat d’Habitatge del Poblenou i pensa, a més, que fixant l’atenció sobre ells, VOX ha travessat una línia vermella intolerable.

D’aquesta manera, com Ateneu Popular volem deixar clar que som un espai plural, on conviuen diferents opcions polítiques; que, com espai social, no tolerem actituds feixistes, masclistes, xenòfobes, racistes o LGTIfòbiques i, a més, rebutgem tota mena de violència; que som un espai de transformació implicat amb les problemàtiques del barri, sent una de les més importants la qüestió de l’habitatge, dret segrestat per l’especulació i les dinàmiques neoliberals del capital, entenen l’okupació com una acció legítima.

La Flor de Maig va viure diferents etapes al llarg de la seva vida: com cooperativa, com Escola, Ateneu i Centre Social Okupat. L’última va néixer el 2012 fruit, precisament, de l’okupació d’un antic edifici recuperat pel barri. És així que reivindiquem el cooperativisme, el suport mutu i la diversitat en enfront del discurs de l’odi.

L’acte de VOX d’avui ha estat una provocació. Davant d’això, sense por ens trobaran de cara.

Llarga vida a la Flor de Maig!

Visca el Poblenou!

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Declaració de l’OACU: Repressió a Colòmbia

[Català]

A l’atenció del President de la República de Colòmbia, Excm. Sr. Iván Duque:

Des de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) volem rebutjar les mesures repressives del Govern de la República de Colòmbia que s’estan produint en aquests dies.

Des del passat 28 d’abril, milers de ciutadans i ciutadanes colombians s’han manifestat en diferents regions de país, tant en àrees rurals com a centres urbans, per demostrar mitjançant expressions pacífiques el seu descontentament davant la proposta de reforma tributària vinculada a la pandèmia que després es va anar transformant en una protesta nacional per l’augment de la pobresa, la desocupació i la desigualtat estructural. Gràcies a aquestes mobilitzacions, el govern colombià va retirar el seu projecte de llei de reforma fiscal, però les demandes socials van més enllà.

En aquest exercici del dret constitucional a la protesta, estudiants, obrers, camperols, sectors de la comunitat LGBTIQ +, afrodescendents, pobles indígenes i altres tants col·lectius de la societat colombiana han reclamat al Govern Nacional de Colòmbia que les seves demandes siguin escoltades. No obstant això, la resposta governamental a aquestes mobilitzacions ha estat la repressió i l’ús desmesurat de la força pública (Policia, Policia Antiavalots i Forces Armades), que van des de la militarització de les ciutats o l’ús d’armes letals i “no letals” en contra dels manifestants fins a l’atac a organismes de Drets Humans locals i d’organitzacions internacionals, com és el cas de la missió de les Nacions Unides (NU). Després de diversos dies de protesta, el resultat d’aquestes violacions de drets i atemptats en contra de la ciutadania del país s’ha traduït en diversos assassinats, lesions, violència sexual i detencions arbitràries per part de la força pública.

Com antropòlegs i antropòlogues, considerem aquesta ciència social com l’àmbit idoni per la reflexió i l’anàlisi crític de totes les societats, i per això hem optat per pronunciar-nos davant la violència desmesurada que s’està vivint a Colòmbia i solidaritzar-nos amb el poble colombià. Així, donem suport a una solució dialogada pel malestar social; una solució que impliqui enfrontar definitivament les desigualtats estructurals, la pobresa i la criminalització dels moviments socials i obrers, la violència exercida sobre els pobles i ètnies minoritaris, els camperols, així com altres grups que han patit la pressió i l’abús des de l’Estat i els elements paramilitars des de fa anys, i a la que no és aliena el paper desenvolupat pels Estats Units i el Pla Colómbia. Tenim la convicció que cap forma de violència hauria de ser exercida i molt menys allà on es reclama l’exercici dels drets humans i civils per part de la població.


Manifestem, per tant, la nostra solidaritat amb el poble colombià. Així mateix demanem al Govern Nacional de Colòmbia el cessament en l’ús de la força, la militarització i l’estigmatització de la protesta social. Cap forma d’ús de la força en contra de la població civil és admissible en un Estat de Dret.

[Castellano]

A la atención del Presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr. Iván Duque:

Desde el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) queremos rechazar las medidas represivas del Gobierno de la República de Colombia que se están produciendo en estos días.

Desde el pasado 28 de abril, miles de ciudadanos y ciudadanas colombianos se han manifestado en diferentes regiones de país, tanto en áreas rurales como centros urbanos, para demostrar mediante expresiones pacíficas su descontento ante la propuesta de reforma tributaria vinculada a la pandemia que después se fue transformando en una protesta nacional para el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad estructural. Gracias a estas movilizaciones, el gobierno colombiano retiró su proyecto de ley de reforma fiscal, pero las demandas sociales van más allá.

En este ejercicio del derecho constitucional a la protesta, estudiantes, obreros, campesinos, sectores de la comunidad LGBTIQ +, afrodescendientes, pueblos indígenas y otros tantos colectivos de la sociedad colombiana han reclamado al Gobierno Nacional de Colombia que sus demandas sean escuchadas. Sin embargo, la respuesta gubernamental a estas movilizaciones ha sido la represión y el uso desmedido de la fuerza pública (Policía, Policía Antidisturbios y Fuerzas Armadas), que van desde la militarización de las ciudades o el uso de armas letales y “no letales” en contra de los manifestantes hasta el ataque a organismos de Derechos Humanos locales y de organizaciones internacionales, como es el caso de la misión de las Naciones Unidas (NU). Después de varios días de protesta, el resultado de estas violaciones de derechos y atentados en contra de la ciudadanía del país se ha traducido en varios asesinatos, lesiones, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública.

Como antropólogos y antropólogas, consideramos esta ciencia social como el ámbito idóneo para la reflexión y el análisis crítico de todas las sociedades, y por eso hemos optado por pronunciarnos ante la violencia desmedida que se está viviendo en Colombia y solidarizarnos con el pueblo colombiano. Así, apoyamos una solución dialogada para el malestar social; una solución que implique enfrentarse definitivamente las desigualdades estructurales, la pobreza y la criminalización de los movimientos sociales y obreros, la violencia ejercida sobre los pueblos y etnias minoritarios, los campesinos, así como otros grupos que han sufrido la presión y el abuso desde Estado y los elementos paramilitares desde hace años, y en la que no es ajena el papel desarrollado por los Estados Unidos y el Plan Colombia. Tenemos la convicción de que ninguna forma de violencia debería ser ejercida y mucho menos allí donde se reclama el ejercicio de los derechos humanos y civiles por parte de la población.

Manifestamos, por tanto, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Asimismo pedimos al Gobierno Nacional de Colombia el cese en el uso de la fuerza, la militarización y la estigmatización de la protesta social. Ninguna forma de uso de la fuerza en contra de la población civil es admisible en un Estado de Derecho.

Deja un comentario

Archivado bajo Activisme, Política

Evocación escuchando a Alexis Zoumbas y el moiroloi de Epiro

Evocación escuchando a Alexis Zoumbas y el moiroloi de Epiro[1]

Antigoni Geronta

Me pregunto qué tipo de situaciones e imágenes despierta esa música de Alexis Zoumbas que estoy escuchando y las historias que cuenta que me vienen a la cabeza y que son el moiroloi ­­­–el lamento– de Epiro . Yo crecí en este entorno y el clarino (clarinete) y el violín forman parte de mi memoria, por no decir de mi alma. Escucho esto y veo las montañas de Pindo. Vuelvo a mi infancia y la infancia de mis abuelos y la de sus abuelos, porque en aquella época -me refiero tanto a los años 30 como a hace unos 30 años- la tradición oral estaba todavía muy enraizada en nuestro día a día y el pasado se tornaba presente. 

Mis abuelos tenían una taberna y los encuentros festivos eran frecuentes. Se trataba de una convivencia encantadora con los músicos rom. Se me ha grabado en la memoria la imagen de un hombre que mientras baila, saca un billete, escupe sobre él y lo pega en la frente del clarinetista. Y eso era un todo un acto de honor para el músico, además de dinero para su bolsillo. Además, se trataba de un lugar/tiempo, ese del canto y del baile, en que no había distinción entre el hombre y la mujer. Eso al menos en lo que se refiere a la manifestación del estado emocional y a su integración libre en el baile, aunque los movimientos corporales y las expresiones verbales del éxtasis experimentado o evocado solían ser mucho más discretas en  el caso de las mujeres. 

Entre fiestas alegres o tristes, la exaltación de sentimientos y el lamento poco cambiaba. Las lágrimas corrían por rostros que sonreían y brillaban los ojos de las “negrovestidas” , las mauroforeménes, las mujeres de luto por la muerte de un pariente. Y la alegría de una boda comportaba la tristeza por la separación de la hija –menos del hijo– de su familia. Estos cantos y melodías frecuentemente expresaban la pena por los ausentes, por quienes se habían visto obligados a marchar al extranjero para sostenerse y poder sostener a sus familias, un hecho tan común que servía de excusa para cualquier nuevo encuentro.      

Esa música y esas imágenes las asocio con una experiencia profundamente individual -aunque en directo pase a ser compartida y vivida colectivamente- en la que lo ajeno se cruza con lo familiar. Es lo que sentí cuando estuve por primera vez en Argentina y asistí a milongas en la calle y bailes tradicionales en el campo. Sentía la emoción, pero no pertenecía a aquel allí. Y me pasaba cada vez con el fado portugués. A pesar de los años de haber vivido eventualmente en Portugal, la música de los ambientes populares provocan una especie de nostalgia por algo que no he vivido. Delimitan, pues, una experiencia bien activa en el presente, al tiempo que una se sumerge en un estado emocional que no está hecho necesariamente de recuerdo, pero sí de una sensación intensa de un pasado compartido, que no es sino el del pueblo, cualquier pueblo, un pueblo distinto siempre que siempre es el mismo. No sé si me explico, pero la “nostalgia por algo que no he experimentado/vivido” es una frase que encontré anoche en este artículo y para mí tiene sentido: https://www.nytimes.com/2014/09/28/magazine/hunting-for-the-source-of-the-worlds-most-beguiling-folk-music.html

Es ahí donde también consta que las fiestas populares (panegiria), de origen pagano que luego se incorporaron en la tradición ortodoxa cristiana, son propósitos de celebración y de luto del todo vigentes. Celebración por poder estar aquí todos presentes, lamento por los que no están y deseo de que todos estemos aquí el año que viene. El moiroloi en sí, proviene de moira (destino/fado) y logos (el habla y la razón). De ahí el matiz terapéutico que se le atribuye a la música tradicional y su vitalidad.    


[1] Reflexiones a partir de la transmisión de Cristopher C. King: “Discovering Zoumbas and his Abyss”, disponible en línea: https://www.mixcloud.com/movement_radio/unknown-christopher-c-king-discovering-zoumbas-and-his-abyss/.

Deja un comentario

Archivado bajo cine

El virus de la coacción

Por Jean Pierre Garnier

Editado y traducido por Jose Mansilla

Desde el principio de la pandemia se dice a menudo del COVID19 que la primera víctima de una guerra — incluso una guerra sanitaria —, es la verdad. Así pues, aprendemos cada día cada vez más cosas acerca de las operaciones del virus. En enero, teníamos pena por los chinos encarcelados por su techno-burocracia y vigilados por medios tecnológicos. En febrero, la autoridades francesas decían que las mascarillas no eran útiles. En abril, éramos todos chinos, es decir, estábamos confinados.

Gobernar, esto es, mentir.  Gobernar, esto es, obligar. Y lo que es transmitido a nosotros por la Voz desde las Ondas detrás de la máscara del Virus son las órdenes de nuestros expertos, científicos y tecnócratas. La epidemia, la real, es la peste digital cuyos chips electrónicos son el vector que aprovecha la oportunidad para reducirnos al estado de números esclavos. El virus, el real, es la presión tecnológica, la cual encuentra un terreno tanto más favorable en el deseo de soporte de aquellos para los que la libertad pesa demasiado.

Se dice también que los ceros sociales susurran en las redes sociales [juego de palabras en francés[1]]: será peor el día después. Pero no es de manera virtual que los ceros sociales, físicamente dispersos por la urgencia sanitaria, podrán resistir a la contaminación numérica.  No es en las redes sociales que un pueblo disperso podrá resistir al golpe de Estado permanente digital de la clase dirigente. ¡Números ceros! les toca a ustedes de romper sus cadenas digitales. Huid las redes sociales, botad vuestros Smart phone, rechazad el chip electrónico, boicoteen Amazon y el consumo virtual.

Ciudad machina, sociedad de coacción

Existe una consistencia objetiva, más o menos disimulada, detrás del caos aparente de este mundo en movimiento, y al cual el poder  burgués, a través de sus canales múltiples políticos, estatales, económicos, científicos, técnicos, mediáticos, etc., que nos convida a adaptarnos o desaparecer. Aquí esta una presentación resumida de esta consistencia.

En primer lugar, un poco de actualización tecnológica. La red de conexión inalámbrica de alta velocidad 5G despliega sus antenas. El empresario trans-humanista Elon Musk expide con ese fin 20.000 satélites que rodean el cielo terrestre.  Más de mil ciudades inteligentes (Smart cities) están en proyecto en el mundo, la mitad en China. Francia está probando Alicem, solución de identidad digital soberana en los Smart phones, un sistema de autenticación por reconocimiento facial, para desmaterializar el 100 % de los servicios públicos de aquí a 2022.

La smart city es el producto de lo digital y de la metropolización. Los tecnócratas nos lo anuncian  como un  hecho consumido: el 80% de la población mundial se concentrará en las metrópolis de aquí a 2050. De ahí el imperativo de una organización racional del orden público, es decir de una policía de las poblaciones, en el sentido de gestión y disciplina, optimizada por un pilotaje centralizado y automatizado; único medio para la ciudad-máquina, fluidificar sus redes, sus flujos y stocks de mercancías y de individuos-hormigones, de evitar los bloqueos y la avería.

El matemático Norbert Wiener lo había teorizado al acabar de la II Guerra Mundial: lo humano es el error; hace falta sustituir sus decisiones erráticas por un sistema automático y racional, cibernético  — de kuberen en griego, pilotar —. Alimentado por los datos provenientes de todos les sectores de la vida urbana, la máquina de gobierno, así denominada al salir de la guerra por un columnista científico francés de Le Monde en el 1948, produce la mejor solución técnica.

Los ciudadanos del 1948 – salvo Georges Orwell – podían juzgar fantasiosa esta idea. Los Smartianos (juego de palabras con martiens, en francés, marcianos) del 2020 se  han plegado al funcionamiento digital. Interconexión de sus objetos comunicantes, de los sensores  y chips  diseminados por el mobiliario y el entorno urbanos, de las redes, smartgrids, de los sistemas de tarjeta inteligente en los medios de transporte, de las  cámaras de video-vigilancia de reconocimiento facial y lectura de matrículas. Recomendaciones de los algoritmos para orientar sus elecciones y su vida cotidiana. Modificación de su velocidad al caminar en función de la afluencia según principios de la mecánica de fluidos[2]. Activación de mecanismos de seguridad en función de los datos capturados y analizados en tiempo real (número de Smart phones registrados en tal calle, anomalías de comportamiento en el espacio público, tasa de ocupación de los bancos, análisis del consumo energético en tiempo real, etc.).

Así que aquí se cumple el designo atribuido por Engels al filósofo y economista Saint-Simon (1760-1825): “la sustitución del gobierno de los hombres por la administración de las cosas”. Ya no de los individuos, de las personas, sino de los perfiles: ¡Qué aumento de eficiencia para los pilotos de la smart city!

Se puede hablar de una coacción sin coerción. Los Smartianos son los pasajeros de su propia vida, tal y como lo serían de un coche autónomo. Madre-Máquina cuida de todo al precio de una existencia bajo presión tecnológica. La originalidad de este neo-totalitarismo, deshumanizado en el sentido propio del término, es que no necesita ninguna coerción para imponerse. El putsch tecnológico, permanente e invisible, opera nombre del progreso, de la conveniencia y, de ahora en adelante, de la transición ecológica. La inteligencia artificial salvará el planeta. Al esperar este milagro, ella permite, primero, la administración desmaterializada de la población y, luego, el desencarnamiento del poder. En el planeta inteligente, el ciudadano-número ya no tiene interlocutor (Pulse1) y no puede oponerse a nadie. El ecologista superficial protesta contra las molestias de la 5G, cuyas frecuencias freirán las neuronas residuales de los Smartianos y acelerarán la 6ta extinción de las especies vivas. Sin duda.  Pero la crítica de la 5G limitada a las plagas sanitarias elude el encarcelamiento en la ciudad-máquina. Sempiterna metedura de pata de los que arremeten contra el señuelo de las  molestias e ignoran el totalitarismo tecnológico.

Sin embargo, hay gente, desde luego todavía en pequeño número, que no quieren ser componentes del mundo-máquina funcional y en buen estado de marcha; que rechazan la 5G, eslabón perdido de la interconexión general en el planeta inteligente. Según el plan de acción 5G de la Comisión Europea (CE), estas redes son concebidas para conectar un millón de objetos  por km2. Tomad un cuadro de 20 metros sobre 50 en vuestra ciudad; para contabilizar un millón de objetos comunicantes, hace falta añadir los Smart phones y las distintas pantallas en el escenario: vehículos, cameras, semáforos y farolas, edificios, marquesinas y mobiliario urbano, cajas de las tiendas, pavimentos, basuras, robots, electrodomésticos, ropas, contadores y redes  urbanos (agua, energía, calefacción), etc. Como dice la Arcep, la Autoridad Francesa de Regulación de las Comunicaciones, “la 5G debería actuar como facilitador de la digitalización de la sociedad”. Traducción: el  Smartiano ya no puede hacer un gesto que no sea captado, analizado, luego anticipado por los algoritmos. Las máquinas  conocen sus hábitos, actúa en su lugar, y a él eso le parece muy cómodo. Durante este tiempo, se sumerge en películas y juegos de realidad virtual descargados en menos de un segundo. Se libra de la preocupación por vivir, por pensar y por escoger.

Todo lo que quieren los hombres-máquinas es que no se les haga daño, mientras que lo que quieren los oponentes a este mundo artificial en gestación es no volverse hombres-máquinas. El ciber-colectivismo, es decir, la organización colectiva optimizada[3] es, por lo tanto, un punto de vista político y antropológico que hace falta combatir.

Como siempre, los partidarios de la reapropriación colectiva — de hecho, estatal — de los medios de producción y de distribución, en primer lugar los herederos socialistas o comunistas de Saint-Simon, defienden la idea  de una cibernética buena y de un buen uso de la máquina de gobernar. Una planificación ecológica asistida por ordenador, dice el líder de los Insumisos franceses, Jean-Luc Mélenchon, socialismo y cibernética fusionándose para una organización colectiva racional.

El experimento fue probado bajo el socialismo chileno de Salvador Allende, en 1972.  Se lo llamó Cybersyn (sinergia cibernética) y confiado al británico Stafford Beer, teórico de la cibernética, antiguo dirigente de la empresa United Steel y de la International Publishing Corporation. El objetivo de Cybersyn era gestionar el sector público comunizado de manera racional, es decir, centralizada bajo una dirección tecnocrática, mientras se fingía la participación de los trabajadores en el proceso de planificación. Por lo tanto, se trata, como siempre, de resolver la contradicción irreducible entre la experticia técnica elitista y la voluntad política colectiva, por medio de una máquina tecno política. Beer y sus ingenieros enchufaban 500 télex en las empresas. Éstos, a su vez, se conectaban a un ordenador central en una sala de operaciones hacia donde fluían cada día los datos acerca de la situación y de las operaciones de estas empresas. La Op-Room, ubicada en el centro de Santiago, estaba equipada con pantallas que proyectaban los datos de las fábricas y los analizaban en directo con el objetivo de tomar las buenas decisiones económicas. El dispositivo Cyberfolk (folk: pueblo en inglés) debía también medir en directo la satisfacción del pueblo gracias a estuches que permitían expresar el estado de ánimo desde el salón de cada hogar. Así se podría calcular la felicidad nacional bruta a medida que las cosas progresaran. Desgraciadamente, faltaban, en el Chile socialista del 1972, los sensores de datos, la redes wi-fi y los super-calculadores. El golpe de Estado de Pinochet, el 11 septiembre del 1973, puso fin al experimento ciber-socialista, pero no al proyecto.

Con el big data y el Internet de los objetos, los proyectos de ciber-administración horizontal surgen, con un vigor nuevo por parte de los aceleracionistas, con el objetivo de conseguir una participación igual y ciudadana en la auto-maquinación de la especie humana, gracias al open data, a la gestión colectivizada de  los data centers, de los satélites y de las fábricas de chips  nano-electrónicos. Las formas de organización no son talleres auto-gestionados por los trabajadores, sino que siguen las recomendaciones de ingenieros de empresas capitalistas inovadoras (Atos, Thalès, Bouygues, Suez, Capgemini, Orange o IBM). Hacen falta pilotos al mando de los sistemas cibernéticos para definir los indicadores, concebir los algoritmos, programar las máquinas. Pero se recurre, desde luego, a procedimientos de co-construción y de democracia técnica, tal como la presente comedia ciudadana por el clima, con el fin de que el rebaño ciudadanista  participe y, orgulloso de su participación, acepte y defienda su propia maquinación (integración como pieza de la máquina). En los pasados tiempos, obreros y esclavos eran necesarios por falta de máquinas. Con la industrialización, aparece una  equivalencia entre los hombres y las máquinas, entre la vida y el funcionamiento y, por lo tanto, los humanos serán expulsados cuando las máquinas puedan reemplazarles en un número creciente de actividades laborales. Por ejemplo los robots, según la palabra fraguada en el 1921 por el dramaturgo checo Karel Capek,  partiendo  de la raíz eslava (rabota) que significa trabajo. Lequel anticipa la cibernética de Norbert Wiener, la inteligencia artificial y la ciudad-máquina. En efecto, ya no se necesitan esclavos, obreros ni individuos capaces de decidir por sí mismos. La máquina  lo hace mucho mejor. Un tecno-topo para hombres-máquinas.

La aceleración tecnológica produce a la vez el planeta inteligente y sus versiones múltiples – objetos conectados, big data, smart city, Smart phone, smart home — y el proyecto trans-humanista de auto-maquinación de lo humano. Ambos conectados por el Smart phone, a la espera de los implantes corporales que optimizaran la organización social de los ciber-antropos.

Se conoce la medicina. Aquí está la auto-maquinación de dos velocidades. Por una parte, los super-hombres de rendimientos aumentados por sus  prótesis  tecnológicas y su genoma mejorado en laboratorio; por otra parte los ciber-insectos sociales de la ciudad-máquina, dependientes  de su  conexión al  pilotaje central — a su tecno-topo — para funcionar. La izquierda tecno-progresista reivindica la maquinación y la auto-maquinación para todos y todas, apoyado y administrado por autoridades públicas. Por ejemplo, en una página del Monde Diplomatique de enero 2020, se alertaba a los lectores contra les privilegios “de los ricos genéticamente modificados” en los Estados Unidos. Este tipo de  advertencia refleja las ambiciones de la pequeña burguesía intelectual (ingenieros, técnicos, cuadros, universitarios), inquietos de arrancar a los capitalistas privados el monopolio del eugenismo tecnológico. Que los tecno-progresistas se tranquilicen, sin embrago. En China y en el mundo entero, en las start-up y los laboratorios, las empresas y las universidades, con el apoyo del Estado, el dinero público y el sector privado, les genetistas, biologistas, físicos, informáticos, cibernéticos trabajan duro en el encarcelamiento del hombre-máquina en el mundo-máquina.

Abajo el Estado de urgencia:   rompamos nuestras cadenas numéricas.

La desinformación, como el coronavirus, se propaga. Para combatir la desinformación es importante compartir informaciones que vienen de fuentes fiables, tales como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. En el curso de la epidemia del Covid-19, confíen sólo a las fuentes de información oficiales y a los medias creíbles. No compartan informaciones no verificadas. Eso es un mensaje de la Unesco.

La Radio Nacional Francesa

No se puede creer cómo el pueblo, siempre sometido, cae de repente en tal y profundo olvido de la independencia que no es posible que despierte, sirviendo tan francamente y con tan gusto que se diría, al verle, no que ha perdido su libertad, sino ganado su servidumbre.

Étienne La Boétie[4]

La cuestión se planteó durante la guerra, la verdadera. ¿Cómo distinguir los aviones enemigos para derribarlos? Se debe a los militares ingleses el sistema de identificación a larga distancia llamado: friend or foe[5]: un transpondedor capaz de descodificar desde lejos una señal electrónica. Medio siglo de miniaturización ha reducido este dispositivo en microchip RFID – Radio Frequency Identification (RFID) -;  tan sigiloso que se puede insertar donde quiera: en lo objetos de lo cuotidiano, en los libros de las bibliotecas y los productos de consumo con tarjetas sin contacto, en los árboles o los botes de basura en las metrópolis. Y, en versión cutánea, en los animales (salvajes, domésticos y de cría) y en humanos cada vez más numerosos.  

Es del otro lado del Canal de la Mancha que proviene la palabra traceability, introducida en francés en el 1994 al mismo tiempo que el prion en el cerebro de vacas alimentadas con harinas animales. El microchip en los animales debía tranquilizar a los consumidores de comida chatarra mundializada. La trazabilidad es la respuesta industrial a los daños ecológicos y sanitarios de la industria. En aquella época, el Ministerio del Interior inglés quería insertar microchips en el cuerpo de criminales sexuales voluntarios con el fin de rastrearles por satélite y controlar su ritmo. El proyecto fracasó, pero muchos alumnos de colegios británicos son hoy día identificados y seguidos por RFID. Tenemos que rechazar la transformación de nuestros animales en gadgets electrónicos o sufriremos el mismo destino.

Que investigadores de Oxford elaboren ecuaciones de apoyo  –¿friend or foe?– para limitar la pandemia del coronavirus no es, por lo tanto, para sorprendernos. Basta de anglofobia: China y Singapur han abierto el camino, y los laboratorios de inteligencia artificial y ciber-vigilancia ética del mundo entero desarrollan su app-virus. Un Secretario de Estado de lo digital y un Ministro francés de la Salud nos informaban de que nuestra aplicación se llamará Stop-Covid. Nuestros ingenieros del INRIA (Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática) trabajan en ello en el seno de un consorcio europeo. Un diputado de la mayoría actual, vice-presidente del Oficio Parlamentario de Evaluación de las Elecciones Científicas y Tecnológicos declaró: “No hay obstáculos, ya que todos los actores convergen en decir que son tecnologías éticas y aceptables, con la condición de respetar ciertos principios”. ¡Pero no hay nunca obstáculos para la gente que no tiene principios! Recuérdese del Ministro de Salud anterior que se proclamaba opuesto al acecho digital en nombre de las libertades públicas y fundamentales, o del Ministro del Interior anterior, rechazando el 26 marzo ¡estos  sistemas que, en el fondo, dañan la libertad individual de cada uno para ser eficientes. Por lo tanto esto no es un tema sobre el que trabajamos”. El tema en el que trabaja la tecnocracia, la clase de la eficiencia y de la racionalidad máxima al servicio del capital, es la búsqueda del aumento de su potencia por todos los medios. Los medios  jurídicos, con un estado de urgencia sanitaria que justifica todos los abusos de poder del Estado de excepción y el abandono de la legitimidad a los expertos científicos, pero sobre todo los medios materiales, concretos de la potencia, se basan en la tecnología.

Cuando Curzio Malaparte hizo publicar en 1931 su Técnica del golpe de Estado, tomó nota del hecho de que, dado que el Estado moderno se había convertido en un aparato tecnológico e industrial (radiodifusión, ferrocarriles, telecomunicaciones e industrias), el mismo golpe de Estado se había vuelto un asunto tecnológico. Desde hace mucho tiempo, sufrimos los efectos, no de una revolución tecnológica, como dice la propaganda, sino de un golpe de Estado llevado en nombre de una eficiencia que es, en sí misma, su propio fin último, y justificando el trastorno permanente de nuestras condiciones de existencia. Los comentaristas nos dirán, más o menos rápidamente, si  esta erupción de virus es un acontecimiento volcánico, o una aceleración del descontrol tecno-totalitario que se precipita en todas las crisis (incendios, inundaciones, terrorismo, etc.). Guerra, catástrofe o pandemia, las crisis abren a los gobernantes ventanas de oportunidad para reforzar el golpe de Estado tecnológico permanente. ¿Cómo rechazar una solución eficiente? Por lo tanto, los abogados de las buenas prácticas de la tecnología discuten el acecho electrónico aduciendo, como lo hace Jean-Luc Mélenchon[6], que “eso no sirve si todo el mundo tiene un móvil pero que no se encuentra en una área cubierta”, y que, por lo tanto, la eficiencia de este tipo de proceso no está comprobada. Encontrad un dispositivo de acecho eficiente y validado por la CNIL (Comisión Nacional Informática y Libertad) y se rendirán. El fin justifica los medios.

En Grupo Europeo Ética Ante la Comisión Europea, por cierto, no una referencia libertaria, escribía en el 2005: “(…) después de su puesta en observación por video-vigilancia y biometría, los individuos son modificados por distintos dispositivos electrónicos, tales como los microchips subcutáneos y los RFID, que tienden cada vez más a su puesta en red. Con el tiempo, ellos podrían, por lo tanto verse permanentemente conectados y reconfigurados, transmitir o recibir señales, permitiendo un rastreo y una determinación de sus movimientos, de sus hábitos y de sus contactos. Es cierto que tal evolución modificaría la autonomía de los individuos, en el plan tanto teórico como real, y perjudicaría su dignidad”. La autonomía y la dignidad faltan en una población degradada por décadas de abandono a la Madre-Máquina. La evolución tomada por los expertos en ética europeos tuvo ya lugar.

Un detalle tecnológico difiere de sus previsiones: los Smart phones, difundidos después de los chips RFID. Por el momento, los humanos disminuidos se contentan con esta ciber-prótesis insertada en su mano. El implante corporal, más costoso y perfeccionado, será quizás reservado a los humanos superiores de la casta trans-humanista. La pulsera electrónica y la inyección  subcutánea, a los refractarios. Es gracias al asistente electrónico universal – el Smart phone – que los smart borregos son rastreados.  Lo que se hace a los animales, se lo hace a los humanos. Aliviada por su renuncia a una vida libre y autónoma, la masa confía su capacidad de pensar y actuar en la inteligencia ambiente (común) y en la inteligencia artificial. La primera – del  inglés intelligence: información – designa, en nova lingua cibernética, la contaminación digital de nuestro medio ambiente (microchips, sensores, objetos conectados, redes de comunicación sin hilo), necesaria para el saqueo de miríadas de datos digitalizados. La secunda calcula estos datos para obtener modelos, indicadores, perfiles y decisiones. Ejemplo: cribar los billones de mensajes puestos en Facebook y Twitter y pedir a la inteligencia artificial que descubra y elimine los mensajes nefastos [y] borre  todas las alusiones a remedios falsos contra la enfermedad. Y no, desde luego, las mentiras de los gobiernos acerca del tratamiento de esta. Otro ejemplo: chupar los datos de geolocalización de los  Smart phones, combinarlos con los datos del corona-salud de la población y delegar a la inteligencia artificial la modelización del desconfinamiento. Esto es el objeto de la iniciativa CovidIA lanzada por investigadores franceses. La empresa francesa Orange de telecomunicaciones[7] proporciona ya modelizaciones de flujos de población en base a datos de geolocalización anónimos y, por lo tanto, ético. A pesar de que los científicos han ampliamente demostrado que el concepto de datos anónimos es engañador. ¡Si el periódico Le Monde lo dice!  Parece  que la condición sine qua non para que tales cadenas electrónicas sean éticas es el voluntarismo de los encadenados.

Como todo va no lo mejor, sino lo menos mal en el mejor de los mundos, un sondeo del 31 de marzo reveló que el 80 % de los franceses son favorables a la aplicación de la trazabilidad del ganado humano. ¿Por qué no?, al fin y al cabo obedecen ya, durante todo el día, a las órdenes de la máquina. “En el semáforo, gire a la derecha”, “Beba regularmente”, ·Presente su tarjeta delante del aparato” … 

 

[1] En francés, juego de palabras entre zéros sociaux (gente  cuyo  poder social es igual a 0] y réseaux sociaux [denominación oficial para valorizar un nuevo tipo de sociabilidad a través del uso  intensivo de las redes del internet]

[2] Este dispositivo es utilizado en el metro de Londres donde, según la afluencia y las necesidades de control de los flujos, las máquinas (distribuidores de boletos, tornos automáticos) aceleran o frenan el ritmo de los peatones. 

[3] No se puede hablar de ciber-socialismo: una colección de individuos-números no forma una sociedad.

[4] Escritor, humanista  y  poeta francés del siglo XVI. Famoso por su obra Discurso de la servidumbre voluntaria.

[5] Identificar: enemigo o amigo

[6] Lider de Francia Insumisa.

[7] Esta sociedad, a finales de 2019, contaba cerca de 266 millones de clientes en el mundo.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Un documental de Kossakovsky sobre la huelga general de 2012

Corina Tulbure

Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano

Era 2006 y organizábamos un Festival de cine de Europa del Este y trajimos varias películas de Kossakovsky. En Tishe, élgraba durante un año una calle en Sant Petersburgo desde una ventana. También proyectamos otro documental I love you (Three romances), un documental sobre el amor, las edades del amor. Desde una historia de amor de niños años, a historias de amor entre abuelos, el mensaje final era que todos los mocos y las arrugas se merecen besos. Recuerdo que la pasamos en el cine y al salir la gente estaba tan entusiasmada como si se hubieran tomado algo. 

Lo interesante, en todo caso, de los documentales de Kossakovsky es que graba “la realidad”, pero las historias que monta son fascinantes, mucho más fascinantes que la ficción. Bueno, de hecho, la ficción tiene una mínima lógica, mientras que la realidad es mucho más irracional e impredecible.

En el año 2012, Victor Kossakovsky manda a más de 30 estudiantes a grabar la huelga general en Barcelona. De ahí surge el documental Manifestación, que me ha emocionado, es un film-ballet sobre las protestas. Al mismo tiempo de las manifestaciones, en el Liceu, se pasaba el ballet Don Quijote de Ludwig Minkus. Kossakovsky coge las imágenes de la huelga y pone la música de Ludwig Minkus.

Al verla ahora, aquellos días de las marchas se me hicieron muy presentes. Ya sé que hubo una degradación de estas protestas, pero me refiero a los primeros momentos… para mí, aquellos días fueron la primera vez que tuve un sentimiento de pertenencia. Y llevaba 10 años en Barcelona. Se habla mucho en los estudios sobre migraciones, acerca de la pertenencia, belonging, etc; se piensa casi siempre en la pertenencia a un lugar, a una sociedad, un debate tal vez estéril. Para mí, aquellas protestas fueron únicas, la pertenencia era la participación política.

Recuerdo aquel sentimiento de “todo es posible”. Surgieron, por ejemplo, muchos debates para abolir la ley de extranjería, la unión se palpaba en la calle. Por unos momentos la falsa y permanente división migrantes-ciudadanos se abolía. Ahora, no sé a dónde se van las protestas cuando la gente se retira de las calles.  Me refiero a que no sé dónde quedó aquel “todo es posible”.

Por otro lado, a raíz de esta experiencia siempre he pensado que la migración es un gesto político. Se ha des-politizado al migrante, no se le reconoce como sujeto político y ha sido relegado al humanitarismo, a ser “objeto de estudio”, el “diferente”, el “Otro” candidato a integración o incluso peor, protagonista de aquellas metáforas biologicistas como cuando se habla de los migrantes como oleadas, etc. Son formas de violencia y de división de la lucha política. Mientras tanto se han politizado unos trozos de alambrada. Las vallas han cobrado presencia en la mente de la gente y en los programas políticos.

Esta es “Demonstration” de Víctor Kossakovsky, una visión sobre aquellos años más esperanzadores que el presente:

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La destrucció de l’Eixample Esquerre

Quan només hi havia runa al solar de Germanetes, la gent que sortia del 15M va anar creant Recreant Cruïlles per obtenir una petita part de l’espai. Però amb la curta i intensa experiència de Kan Pikigu, i després de l’Ateneu l’Entrebanc, es va arreplegar forces per obrir les portes de tot el solar, negociant amb el veïnat més moderat que es tornaria a tancar rere el cap de setmana d’activitats.

https://periodismelapislatzuli.wordpress.com/

L’Ateneu l’Entrebanc es va inaugurar per Carnetoltes 2014, pocs mesos després del desallotjament de La Carbo (i al mateix carrer, unes cruïlles més a dalt). Ja no es diu així però l’espai segueix okupat. Quan es va obrir l’espai va faltar la Conxa Peréz, una anarquista del barri. A l’Ateneu es va inaugurar una biblioteca amb el seu nom, per cel.lebrar la seva trajectòria (van treure fins i tot un fancine amb entrevistes a la gent que va conèixer a la Conxa, que també va ser publicat en anglès a Interface per l’aniversari de l’alçament del 36). Malhauradament, aquestes històries es perden i he hagut de rebuscar als correus antics per a trobar la feina que es va fer. A internet ja no tot està disponible.

Al temps, es va publicar un article a Intervia, un mitjà autogestionat del barri. En aquest es parla de les cooperatives El Reloj i La Dignidad que es van fundar al barri a inicis del segle passat. Parlant de lluites antigues també es pot parlar de Golferichs, que va ser okupat per fer front a Nuñez y Navarro. O el parc de l’Excorxador, ara Parc Joan Miró, amb gent acampant a la zona per que sigui una zona verda. Recreant Cruïlles ha estat assimilat als comuns, però la realitat és més complexa. El veïnat va ser entrevistat i van sortir a l’Assemblea de Majaras de Radio Contrabanda.

Germanetes era un espai que va funcional molt bé a nivell de quantitat, sense linia política massa clara, a on van coincidir tota mena de gent. I com allò tirava, van començar a enfortir-se les veus que s’oposaven a edificar el solar. Els equipaments es podien construir a d’altres espais del barri, el que no es recuperarà mai és un espai buit i autogestionat. Però ja estava tot decidit des de dalt i la gent del barri afí als comuns van fer el salt a la política institucional… I des del coneixement del barri van fer tot el que calia per impedir que es pogués fer servir l’espai, per silenciar els grups que rebutjaven els projectes del PGM, etc. Quins idiotes, construir més pisos per motius electoralistes quan n’hi ha tants de buits.

Ajuntament de Barcelona

Com diu un company a les entrevistes, ell va crèixer al barri i mai va percebre l’eixample esquerra com un “barri”… Va ser arrel del 15M que es va recuperar aquesta solidaritat quotidiana, i amb la destrucció de Germanetes per part dels comuns va tornar a desaparèixer la vida comunitària. Encara hi és l’espai de l’Entrebanc, però ja no és un projecte obert potent i enfocat a incidir sobre el barri. I ara mateix, l’Espai de Recreant Cruïlles està tancat amb clau, gestionat per quatre veïns que hi tenen les seves verdures i au.

Per a mi l’eixample esquerre, i concretament el solar de Germanetes, és on vaig enterrar qualsevol esperança d’entendre-me o fins i tot simplement relacionar-me amb la gent que fa de la política un negoci. Bé, tot plegat no tinc cap reflexió teòrica per compartir relativament a la gentrificació! El que si, molta ràbia amb aquests abraçafaroles que van destruir el barri.

Deja un comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana

El Cementerio de Igualada como tragicomedia griega

Fuente: Plataforma de Arquitectura

El pasado día 27 de febrero, el diario El País publicaba un artículo titulado Los mejores arquitectos eligen los mejores edificios del siglo XX. En el listado de obras referenciales aparecía el Cementerio de Igualada, de Enric Miralles, en el puesto 49º. El compañero del OACU Pedro Gabriel escribe unas reflexiones al respecto.

El Cementerio de Igualada como tragicomedia griega

Parece que ahí el arquitecto se tragó su propio jarabe. Se ha quedado para siempre con su obra inmaculada solo para él. Dicen que es “el cante del cisne”, pero a mi parece más una especie de tragicomedia griega.

En Igualada Miralles dio bastante énfasis al momento de la ceremonia fúnebre, y se cargo lo demás. Un réquiem seria, con 3 tiempos, pero se ha quedado en las notas de introducción, algunas veces pérdidas y desconcertantes sin un fondo humano (una comunidad) de suporte – de la cual hace uso no más que de sus huesos, en medio de piedras, como material constructivo. Un réquiem tampoco se dirige a los muertos desconsiderando a los vivos, se dirige al doliente y se dedica a los muertos, en su homenaje y memoria. No hay memoria sin vida ni vida sin memoria.

Para las exequias fúnebres ahí celebradas, que jamás dejarán de ser rituales mismo para los más laicos, el arquitecto intentó enfatizar y sobredramatizar (sobre todo en el recorrido ceremonial entre la capilla funeraria y las tumbas) momentos que por sí solo ya son suficientemente dramáticos y casi insoportables, volviéndoselo todo aún más duro y difícil. Después, en los siguientes tiempos (el luto y la dolorosa mácula, y los recuerdos en la vida cotidiana), intentó hacer con que las memorias individuales se disipasen y se despersonalizasen para forzosamente convertírselas al olvido. Incluso a los nichos y a las tumbas las quería hacer anónimas, tal como nuestra querida Dolores tan bien explica en su tesis. En esa obra el arquitecto no tiene disculpas, por su indiferencia colmatada con “virtuosismo”, ya que el tema del ritual (funerário) ya fue suficientemente bien estudiado para que pudiera simplemente ser ignorado. Van Gennep, por ejemplo y para empezar, ya le daba algun material para construirse ahí algo más apropiado. El tema de la muerte no se puede solucionar simplemente en y con el funeral. En Igualada, después del ritual funerário de devolución del cuerpo a la Tierra (el momento fúnebre de separación del mundo de los vivos) y después del recorrido de regreso (también bastante dramatizado por el “embotellamiento” de los muros en el recorrido de regreso), todo queda en suspenso, indeterminadamente, como en un estadio liminal que él (Miralles) quería o suponía que fuera, así, eternamente poético, pero que algunas veces se convierte en una pesadilla.

Además de imposiciones formalistas y deterministas, que a partida inviabilizan posibilidades de modos de uso y de habitar, se deslinda también un intento de imposición de su visión personal sobre la muerte. Muchos arquitectos que se van ahí de visita dicen que son las personas las que no han logrado entender la obra, “de tan tontas o ignorantes”. Quizás fue el arquitecto que, al revés, se lió y no logró dar una respuesta suficientemente madura a un tema tan complejo. Es una obra que deliberadamente ha quedado “inconclusa” en algunos aspectos, formales-constructivos, pero que mismo así no ha dejado espacio (libertad) a la posibilidad de completarse y de irse concluyendo con la apropiación por el uso y con el tiempo. Tal como los vecinos de Igualada en viudedad (echados en un estadio de fragilidad emocional, y que se sienten mal reincorporados al cuotidiano y a la “normalidad” de la vida) también esa obra ha quedado “suspendida”, como si el proceso de construcción hubiera quedado en medio. Esa intención es visible en el modo como ha sido concebida y materializada la obra: con hierros desnudos y oxidados, descarnados, que normalmente son utilizados y ocultados por dentro de los encofrados; o el piso con un mortero simple, que después se suele recubrir con otro material, etc. Como si el ciclo vital de la obra – que ahí comenzó en el diseño-concepción y que inevitablemente, algún día, acabaría en ruina-diseño (ambos tendiendo a la bidimensionalidad) – jamás llegara efectivamente a la vida. Sale como un nado muerto, que es de lo más triste y conmovedor que puede ocurrir, o que nace pero que no se mantiene viva por sus medios. Quizás estaba ya precozmente condenada a la ruina, a ser arqueología (como la había pensado Miralles), pero se la mantienen en la incubadora del “patrimonio calificado” a cuestas considerables y quizás para siempre moribunda. El problema del “Ser para la muerte” se hace ahí muy presente, se manifiesta de un modo muy dramático, pero no sé si va como una contradicción o como una afirmación ontológica. De todo, lo que se hace más real es el fastidio. La obra va prontamente de un estado de diseño-concepción (proyecto) a otro de diseño-ruina (arqueología), pues la arquitectura se utiliza y se habita y para tal debe admitir que se ganen hábitos ya que eso es su principio generador.

Ahí está patente otra contradicción fundamental, recurrente en arquitectura, manifiesta en el conflicto entre las aspiraciones artísticas del arquitecto y los propósitos para la obra construida. El arte se contempla pero (por norma) no se utiliza. Su valor no se atribuye a su utilidad, o utilización cotidiana, va al revés. Por consiguiente en el arte “la forma [no] sigue una función” pero una “disfunción”. La (re)incorporación de alguna disfuncionalidad (como valor comun, excepcionalmente aceptado por la norma) es una de sus funciones. “La excepción confirma la regra”, se dice, tal como lo profano hace lo sagrado, y al revés. El arte es un “refugio” tal como lo sagrado, en sus diferentes manifestaciones, que ocasionalmente nos rescata de lo cotidiano. Tambien entre estos dos mundos hay umbrales y rituales. Por eso nos dice Bakhtin que “cuando uno está en el arte no está en la vida”.

Por su turno en arquitectura hay el postulado de que la obra tiene que ser habitada y utilizada, como sea – en acuerdo y/o en desacuerdo con determinadas normas; cotidianamente o excepcionalmente; respectandola o profanandola – pero tiene que ser habitada. Hay muchas discusiones sobre el tema, si “arquitectura es arte o no”. Creo que, por lo menos, no tiene eso como propósito – el de ser arte – pero sí el de ser vivida y habitada más que contemplada.

Es un tema complejo. Disculpen ir todo un poco desordenado.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Antropologia urbana, Arquitectura, conflicto

Siete postales de la Barcelona gentrificada que no te mostrará el MWC

Fuente: publico.es

Coincidiendo con la feria de telefonía móvil, conversamos con el antropólogo urbano José A. Mansilla, coordinador junto con Claudio Milano de Ciudad de Vacaciones, Conflictos urbanos en espacios turísticos’ (Pol·len edicions) un libro que analiza los efectos del turismo a ciudades como Barcelona y que acaba de llegar a las librerías. 

ANDER ZURIMENDI  @anderzurimendi


Las cosas no pasan porque sí. Esta es la máxima que intentan explicar los antropólogos y urbanistas de signo crítico: si Barcelona es tal y como la conocemos hoy en día, es fruto de políticas que han favorecido la llegada de un tipo concreto de turismo. El Mobile World Congres (MWC) es un caso paradigmático. Mapeamos los escenarios de Barcelona donde la ciudad muestra mayores problemáticas derivadas del turismo, que se perciben en la afectación que tiene sobre los barrios y sus vecinazgos. Y lo hacemos de la mano del antropólogo José A. Mansilla, coordinador del libro Ciudad de vacaciones. Conflictos urbanos en espacios turísticos (Pol·len), que acaba de salir a la venta. 

1. El tambor de las Glorias: la gentrificacióhomeopática”

El Teatre Nacional de Catalunya y el Auditori, la Torre Agbar y el Museo del Diseño, el Mercat dels Encants y el casal de la Farinera… La lista de edificios con usos culturales levantados en el entorno de les Glòrias, en los últimos años, es inmensa. Cuestión compleja: ¿Es malo, en si mismo? “Más bien tenemos una espectacularitzación de la arquitectura y de los usos culturales”, arranca Mansilla, «en el que más que edificios funcionales encontramos estructuras culturales que quieren convertirse un referente internacional. “Por ejemplo, Rafael Moneo explicó que no había diseñado el Auditori para la ciudadanía de hoy en día, sino que iba a utilizar unas planchas de hierro que se fueran enmoheciendo con el paso del tiempo”, las cuales se podrían llegar a observarse depende como avanzara la remodelación del barrio.

O la reforma de Els Encants, que ha estandarizado y tomado bajo control urastro que hasta ese momento era libre. Se parece a una gentrificación homeopática: Pones una píldora y a ver qué pasa”, alerta el antropólogo. También hay una falta de usos más populares en dicha inversión prevista. “Y está claro que hay que intervenir a las ciudades, ya que son ecosistemas vivos, de los cuales entra y sale gente constantemente; pero eso pasa por intervenir para dignificar los barrios, con centros sanitarios, con parques…”.

2. Poblenou y la salida al mar: ¿Nuestra Copacabana?

El geógrafo Horacio Capel describe las obras de la fachada marítima de Barcelona, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, como “un plan clasista, para echar del Poblenou las fábricas y los trabajadores”. Desaparecen las chavolas del Somorrostro y el barrio de Icaria queda bajo tierra, dejando espacio a la flamante Vila Olímpica donde residirían inicialmente los atletas y posteriormente las clases altas de Barcelona. “Y encima casi se cargan el cementerio del Poblenou, imagínate”, alerta Mansilla. Encontramos aquí un gran espacio (la fachada marítima) que en los años 70 no está aprovechada por el Capital con toda la intensidad que el sistema querría. Y es por ello que el entonces alcalde Porcioles (considerado tímidamente aperturista dentro de los cánones del franquismo) sueña con la Copacabana barcelonesa, desde el márgen del rio Besòs hasta la Barceloneta.  Aires brasileiros en Catalunya. 
La excusa de las Olimpiadas “sirve para hacer un pelotazo urbanístico, transformando el suelo industrial en habitacional y vendiéndolo a precio del año 1992: Vaya, un negocio redondo”. Arranca así, por cierto, el ciclo de colaboraciones público-privadas. Cómo decía Manuel Vázquez Montalbán, parecía que el PSC hubiera descubierto el neoliberalismo.

3. El Maremagnum: Bienvenidos a ‘privatopia’

La continuación de la Copacabana especulativa del 92 es la remodelación de los muelles de Barcelona, para construir lo que hoy se conoce como el Maremagnum. “Ahora bien, para conseguir llevar el negocio lucrativo hasta la costa, necesitaban una vía de entrada. Y por eso, hacen el túnel semi-soterrado de la Ronda Litoral, favoreciendo la circulación de coches (y por tanto, de bienes, mercancías y personas”, argumenta el miembro del OACU. 
Dejar de mirar hacia la montaña del Tibidabo (con su antiguo parque de atracciones y sus zonas de viñas), para abrirse al mar. A tal efecto, arrancan las obras del Maremagnum: “Juegan maliciosamente con la ley, porque al estar en dominio marítimo, se rige por la normativa de puertos, y no por las más estrictas normativas municipales”. Así pueden ser más espectaculares urbanísticamente, además de tener normativas diferentes en materia impositiva, de horarios, de usos, etc. E incluso tienen seguridad privada: “Privatopia”. El Hotel Vela no es sino la continuación de estas rendijas legales: “Este hotel no se habría podido construir según la normativa municipal; pero claro, en este caso dependía de administración marítima”.

4. La rambla del Poblo-sec: ¿Terrazas sí, però jugar con la pelota no?

Las ciudades son objeto de creación de plusvalías, explica Mansilla, y con los cambios de los usos del suelo se consigue (entre otras cosas) lo que David Harvey ha denominado acumulación por desposesión. Una vez que el terreno urbanizable se va agotando, el Capital continúa buscando más suelo público e intenta hacer de constructor de las estructuras públicas: Residencias de tercera edad, guarderías y escuelas… Y cuando este también se va acabando, opta por el Espacio Público: Las aceras y plazas. “De aquí que se haya permitido –e incluso fomentado directamente- las terrazas de los bares y restaurantes; terciarizando el espacio y creando nuevas zonas turísticas”. La rambla del Poble-sec es un ejemplo.
Pero para que esta privatización del espacio público funcionara, era necesario evitar dinámicas alternativas que no implicaran consumir: Así que se prohibió beber en la calle, se prohibió jugar a pelota en las plazas, las fiestas infantiles… Las alabanzas al “civismo”, encaminadas a favorecer el consumo en el sector restauración. Además, la proliferación de terrazas hace que, a veces, sea imposible andar por las aceras.
Hay que añadir la saturación, en general, que sufre la ciudad. El índice de presión humana (cuántos turistas hay en ese momento por cada habitante) es muy alta. La población flotante (con residentes en el área metropolitana barcelonesa que trabajan o hacen actividad de ocio en la capital) también es elevada. Sencillamente: Mucha gente, en el mismo lugar, en el mismo momento. “En las encuestas de satisfacción, incluso los turistas se quejan de la masificación”, revela Mansilla.

5. Saturación en el mercado de la Boqueria, ‘gourmets’ en el de Santa Caterina 

La tendencia gentrificadora de los mercados es evidente, con el caso paradigmático de la Boqueria (destinada al turismo). También la reinauguración del Mercado de Sant Antoni alarmó las entidades vecinales (a pesar de que. en este caso, las consecuencias se perciben en el aumento de los alquileres; más que en el coste de la cesta de la compra). 
José Mansilla apunta también al Mercado de Santa Caterina como símbolo del espectacularitzación del hecho comercial, con su flamante edificio firmado por Enric Miralles. “Aun así”, apunta, “tampoco se puede comparar con los proyectos que han hecho a Madrid, de privatización absoluta de los antiguos mercados”. Y pone como ejemplo el mercado de San Miguel (del cual se expulsaron los paradistas y ahora únicamente está destinado a la restauración). “En Barcelona se ha apostado por mantener la idea de Abastos, de mercado tradicional, si bien con una cierta gourmetitzación que generar todo tipo de conflictos”.

6. El turó de la Rovira: La banalización de la memoria

El Plan de Descentralización de turismo que el Ayuntamiento impulsó en 2013, bajo gobierno del alcalde Xavier Trias (PDeCAT, antes CiU), consiguió llevar el turismo a barrios que hasta ahora se habían salvado. Un claro ejemplo es el Turó de la Rovira y su gentrificaciónLas espléndidas vistas panorámicas de la ciudad atraen cada día centenares de jóvenes turistas extranjeros. Pisan así un espacio de altísimo valor simbólico. Y es que durante la Guerra Civil se instalaron baterías antiaéreas,con el objetivo de proteger Barcelona de los bombardeos fascistas italianos. Posteriormente, entre los años 50 y los 80, se autoconstruyen casetas, dando lugar a un barrio chavolista que acogía con los brazos abiertos a las personas migradas. Hoy en díasin embargo, está saturado de turistas con latas de cerveza, pitillos y selfies.

7. Airbnb: Duermen los turistas, se exilian los vecinos

Segun Mansilla, fomentar el turismo es para las Administraciones “una política realmente barata y sirve para remontar la crisis económica”. Además, Barcelona es una ciudad consolidada donde ya quedan pocos lugares físicos en los que el Capital pueda implementar grandes proyectos urbanísticos. De aquí las ansias para situar Barcelona en el mapa turístico internacional. Tanto hoteles como alquiler turístico. “Los turistas consumen el espacio y se van. Consumen el espacio y se van. Así sucesivamente”, dice Mansilla.
Y finalmente, el paisaje urbano (las casas, calles, tiendas e incluso el propio vecindariose convierten en un mero decorado, “que representa un capital simbólico que puede ser transformado en capital económico, mediante el turismo y el ocio”.

Este artículo fue publicado originalmente en catalán en el Diario Público.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Antropologia urbana, conflicto, Turismo, Urbanisme

Desenmascarando a Madame Calalú Carta a la escritora del artículo París amarillo…

descarga.jpg

A ver Madame Calalú con C ¿Qué te propones? ¿Confundir a la gente? ¿Echarme tierra? Si bien al tema salsero «Madame Kalalú» de Rubén Blades y Willie Colon (1981) le precede una versión en plena puertorriqueña «Madame Calalú» de Cortijo y su combo con Ismael Rivera en la voz (1960), tienes que tomar en cuenta que mucha gente no sabe eso, ni mucho menos que has pensado dar a conocer tu faceta más política firmando con C y la más salsera firmando con K.

Querida ¿Tú no te das cuenta de que todo es política? Que así hables de salsa y de otras tantas cosas, hablas de política. Ponte seria y deja de escribir artículos seudo periodísticos. Asume tu peo (problema). Asume que eres una de tantas doctoras o profesionales frustradas. Que te mandaste una pila de años estudiando pa’ un coño. Que no sacaste tu permiso de residencia porque querías regresar a Venezuela y que ahora tienes que ver como haces para ser una inmigrante y no morir en el intento.

Menos mal que me tienes a mí. Así que no reniegues de mi presencia. No me sigas escondiendo en el armario porque estoy cansada del puto anonimato. Búscame bolos (actuaciones). Sigue en esta misma línea, mejórala y no te desgastes: https://bit.ly/2LGhvml. Contribuye a que el mundo sepa que existe una versión diferente a la «Madame Kalalú» del ex – dueto de Blades y Colon. Deja de perder el tiempo. Céntrate.

Mira, el artículo París amarillo: performances de la violencia (2018) que gentilmente te publicaron en el portal web Aporrea, y luego tus compañeros del Observatorio de antropología del conflicto urbano (OACU), no está mal (https://bit.ly/2QZgjAk), pero tú sabes que eres capaz de cosas mejores y más si te alías conmigo. Además, dejaste muchas cosas en el tintero. Por ejemplo ¿Por qué no dijiste que la policía te apuntó? ¿Qué te tocó subir las manos para demostrar que no llevabas nada en ellas? ¿Y que entre tanta corredera —perdón danza para no obviar tus interpretaciones y las del gordito que te dirigió la tesis—, te cagaste y te fuiste caminando más de una hora hasta tu «casa» porque muchas estaciones de metro estuvieron cerradas durante la jornada reivindicativa? Y como se te atravesó un nefasto Decathlon por el camino y necesitabas una maleta te compraste una marca KIPSTA, pese a que los Gilets Jaunes habían escrito horas antes en las afueras de Dior: Le peuple veut du dior pas KIPSTA (El pueblo quiere Dior no KIPSTA).

Asimismo, ¿Por qué que pusiste en pie de página la referencia performática de lo que estaba pasando ese mismo día en La Bastille (https://bit.ly/2RpPIvR) y probablemente donde nos hubiésemos sentido más en nuestra salsa? ¿Tú no ves que la gente no se los lee y que tu hiciste una tesis doctoral de lo que otras investigaciones subestimaron y dejaron como nota al pie? Y para rematar ¿Por qué después le mandaste a la gente de Aporrea un vídeo subtitulado en español de la canción «On Lâche Rien» (No nos rendiremos) para publicación sin verificar si se trataba de esta u otra reivindicación? ¿Y por si fuera poco luego les escribiste entre disculpas y justificaciones, por aquello de la vigencia del No nos rendiremos, para liarla más? Coño chica, van a pensar que estas/estamos locas. Menos mal que Eric Toussaint te salvó el culo (https://bit.ly/2Am1eP8), pero no siempre habrá gente que lo haga así que rectifica. Tú no ocupas ningún espacio de poder y si te lo propones no te costará mucho hacerlo.

A grosso modo eso era lo que te quería decir. Quizás deba agregar que dejes de hacerte pasar por arrecha (brava), a ti que te encantan los animales sabes que perro que ladra que no muerde y luego esconde la cola… No enloquezcas con la situación en Venezuela y con otros avatares asociados. Mantén distancia y categoría como los establecimientos Montecristo (cuña ochentera venezolana). No seas como el hombre de la canción de Soledad Bravo y Willie Colón y déjame bailar en paz (https://bit.ly/2BQosgj). Y si no practica yoga, fúmate un porro y sobre todo no me niegues porque juntas todo, individualizadas nada.

Madame Kalalú con K de rebeldía…
Desde «un no lugar» ¡como bruja al fin!
albamaroa@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia negativa, conflicto, Poeta, Política