Marisol Bucar

Perfil

Graduada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà i del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials. La seva trajectòria comença amb la recerca duta a terme conjuntament entre l’OACU i l’ICA i formalitzada en la monografia Baye Fall. Expressions de l’islam senegalès a Barcelona (Pol·len, 2021), motivada per l’interès respecte a les diverses formes d’accés a l’habitatge i especialment al recurs de l’okupació, una pràctica altament estigmatizada però a la que cada cop més persones es veuen abocades, alhora que esdevé una eina -per part d’alguns col·lectius- de transformació social.