Marc Morell

Perfil

ALIM0975(MODIFICAT)

Som un antropòleg social que pren interès pel caràcter de classe de la producció de l’espai en la societat capitalista. Doctor per la Universitat de Barcelona, he exercit d’investigador i professor associat a la Universitat de les Illes Balears i actualment som investigador post-doctoral a Universitetet i Bergen. He realitzat treball de camp a Mallorca, Malta i Catalunya entorn de les cultures del treball, la gentrificació, la patrimonialització i la política turística.

Actualment, explor la realització de valor i la lluita de classe que es donen en l’explotació de les perifèries del plaer globals, de les que la Mediterrània n’és una. He dut a terme estades de recerca a L-Università ta’ Malta, la University of Manchester, Queen’s University Belfast i la Universität Leipzig, particip a varis grups i projectes de recerca i som membre de l’Institut d’Antropologia de les Illes, la European Association of Social Anthropologists i la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.

Les meves publicacions més recents inclouen: «Housing financialization in Majorcan holiday rentals» (a Hahn i Kalb, Finacialization, Berghahn, 2020); «Sobre patrimoni» (a Revista d’Etnologia de Catalunya 44, 2019); «Not tourism-phobia but urban-philia» (a Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles 83, 2019, amb Blanco-Romero, Blázquez-Salom i Fletcher); i «Turismo y diferencial de renta» (a Cañada i Murray, Turistificación global, Icaria, 2019).

Per a més informació visiti: http://orcid.org/0000-0003-2190-0107

 

ENG

I am a social anthropologist who takes an interest in the class carachter of the production of space in capitalist society. I received my PhD from the Universitat de Barcelona, I have worked as a researcher and lecturer (professor associat) at the Universitat de les Illes Balears and I am currently employed as a postdoctoral research fellow at Universitetet i Bergen. I have carried out fieldwork in Majorca, Malta, and Catalonia on cultures of labour, gentrification, heritigisation and tourism policy.

I now explore the realisation of value and the class struggle that take place in the exploitation of the global peripheries of pleasure, of which the Mediterranean is one. I have been a visiting researcher at L-Università ta’ Malta, the University of Manchester, Queen’s University Belfast and the Universität Leipzig, I am involved in several research groups and projects, and I a member of the Institut d’Antropologia de les Illes, the European Association of Social Anthropologists and the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.

My most recent publications include: «Housing financialization in Majorcan holiday rentals» (in Hahn and Kalb, Finacialization, Berghahn, 2020); «Sobre patrimoni» (in Revista d’Etnologia de Catalunya 44, 2019); «Not tourism-phobia but urban-philia» (in Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles 83, 2019, with Blanco-Romero, Blázquez-Salom and Fletcher); and «Turismo y diferencial de renta» (in Cañada and Murray, Turistificación global, Icaria, 2019).

For more information please visit: http://orcid.org/0000-0003-2190-0107

 

CAS

Soy un antropólogo social que toma interés por el carácter de clase de la producción del espacio en la sociedad capitalista. Doctor por la Universitat de Barcelona, he ejercido de investigador y profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears i actualmente soy investigador postdoctoral en Universitetet i Bergen. He realizado trabajo de campo en Mallorca, Malta y Cataluña en torno de las culturas del trabajo, la gentrificación, la patrimonialización y la política turística.

Actualmente, exploro la realización de valor y la lucha de clase que se dan en la explotación de las periferias del placer globales, de las que el Mediterráneo es una. He llevado a cabo estancias de investigación en L-Università ta’ Malta, the University of Manchester, Queen’s University Belfast y la Universität Leipzig, participo en varios grupos y proyectes de investigación y soy miembro del Institut d’Antropologia de les Illes, la European Association of Social Anthropologists y la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.

Mis publicaciones más recientes incluyen: «Housing financialization in Majorcan holiday rentals» (en Hahn y Kalb, Finacialization, Berghahn, 2020); «Sobre patrimoni» (en Revista d’Etnologia de Catalunya 44, 2019); «Not tourism-phobia but urban-philia» (en Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles 83, 2019, con Blanco-Romero, Blázquez-Salom y Fletcher); y «Turismo y diferencial de renta» (en Cañada y Murray, Turistificación global, Icaria, 2019).

Para más información visite: http://orcid.org/0000-0003-2190-0107

 

Publicacions, treballs inèdits i investigació

Hom pot trobar més informació pel que fa a les meves línies de recerca, publicacions i participacions a congressos aquí

Contacte

antropolegsocial@gmail.com