Ainhara Del Pozo Nogales

Perfil

CATALÀ

Graduada en Ciències Polítiques i en Antropologia Social i Cultural. Ha participat en un programa de mobilitat acadèmica en la Universitat de Belgrano a Argentina. Cursant el Màster d’Antropologia i Etnografia (Universitat de Barcelona).

Línies temàtiques: Antropologia política, moviments socials i acció col·lectiva. Interessada en processos de gentrificació, revalorització i transformació urbana. Actualment, realitza la seva investigació sobre el conflicte entre la recerca d’un nou emplaçament pel CAP Raval Nord i l’ampliació del MACBA, en un mateix espai, la Capella de la Misericòrdia (Raval, Barcelona).

CASTELLANO

Graduada en Ciencias Políticas y en Antropología Social y Cultural. Ha participado en un programa de movilidad académica en la Universidad de Belgrano en Argentina. Cursando el Máster de Antropología y Etnografía (Universitat de Barcelona).

Líneas temáticas: Antropología política, movimientos sociales y acción colectiva. Interesada en los procesos de gentrificación, revalorización y transformación urbana. Actualmente, realiza su investigación sobre el conflicto entre la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el CAP Raval Nord y la ampliación del MACBA en un mismo espacio, la Capella de la Misericòrdia (Raval, Barcelona).

ENGLISH

Graduated in Political Science and in Social and Cultural Anthropology. She has participated in an academic mobility program in Argentina at the University of Belgrano. Currently studying a master’s degree in Anthropology and Ethnography (Universitat de Barcelona).


Research areas: Political anthropology, social movements and collective action. She is interested in gentrification processes, urban revaluation and transformation. Currently, is doing research about the conflict between the research of a new location for the CAP Raval Nord and the expansion proposal for the MACBA museum in the same place, la Capella de la Misericòrdia (Raval, Barcelona).

Contacto

ainhara.delpozo@gmail.com