Carla Rivera

Perfil

Graduada en Filosofia, Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Com a Treball de Fi de Grau, ha estudiat el procés d’exclusió residencial derivat de la mercantilització de l’habitatge als barris de la Bordeta, Sants-Badal i Sants. És autora de l’article «Tres grietas fracturan la ciudad: el daño social de los procesos de gentrificación», publicat per la Revista Crítica Penal y Poder.Ha col·laborat amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya en la difusió dels drets de reunió i associació pacífica a Barcelona i ha participat amb el centre d’investigació Barcelona Urban and Environmental Justice en la investigació sobre com s’enfronten les polítiques municipals i col·lectius activistes als processos de gentrificació verda a Barcelona i Nantes. Actualment, col·labora amb l’Observatori DESC en l’anàlisi dels processos de mapatge crític per part dels moviments socials en defensa del dret a l’habitatge i en l’estudi de la problemàtica de l’assetjament immobiliari a la ciutat de Barcelona. Els seus interessos principals giren entorn la violència que es produeix quan es força a una apropiació indesitjada de l’espai, els processos de gentrificació, les persones en situació de sense llar i la dimensió simbòlica de la ciutat. Forma part del Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu.

Publicaciones, trabajos inéditos e investigación

Contacto

criverablanco97@gmail.com