Galvão Debelle dos Santos

Perfil

Investigador independent interessat en els conflictes de classe entorn de les relacions de propietat. Amb formació en Economia i Ciències de la Comunicació, s’interessa pels conceptes de crisi i excepcionalitat des d’una perspectiva analítica trans-disciplinària. Va concloure el 2017 el doctorat del departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assumint com a punt de partida la implicació en els moviments i la participació en projectes col·lectius de recerca, ha publicat articles acadèmics, capítols de llibres i peces periodístiques en diversos idiomes. Entre els temes que més ha abordat, destaquen la usurpació de propietats privades i els rescats financers d’entitats bancàries.

Publicaciones, trabajos inéditos e investigación

https://uab.academia.edu/Galv%C3%A3oDebelledosSantos

Contacto

galvao.dds a protonmail punt com