Guillermo Aguirre

Perfil

Doctorand al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona (UB). Membre del Grup de Rercerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS) de la Universitat de Barcelona, i de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). Autor de la tesina de Màster “Citizen participation in a neoliberal context: ‘empty ritual or real power’? Analizing the project to redesing La Rambla avenue in Barcelona.”, presentada a Aalborg University Copenhagen (AAU), Dinamarca.

En l’actualitat, la seva tesi doctoral analitza la participació ciutadana com a part de les retòriques polítiques de la ideologia ciutadanista i la seva funció dins l’urbanisme neoliberal, centrant-se en el cas concret de la reforma de les Rambles de Barcelona. La recerca també analitza el paper de la cultura institucional en la reforma i la seva tasca creadora d’un nou imaginari al voltant de la Rambla.

Els seus interessos de recerca inclouen, a més, els efectes socials i de l’ús de l’espai urbà provocats pel turisme, la gentrificació i les transformacions urbanes, així com els processos de despossessió material i simbòlica de l’espai.

Publicaciones, trabajos inéditos e investigación

Contacto

guillermo.aguirre.n@gmail.com