Helena Fabré

Perfil

perfil oacu2Estudiant del Grau d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Forma part del Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU) i del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS). És coautora, amb Manuel Delgado, de Los espacios perdidos. La desaparición de la cultura infantil de las calles en Barcelona: el caso de las hogueras de Sant Joan (en preparació per a la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares).

Coordina el Simposi Els focs de Sant Joan i la cultura infantil de carrer a Barcelona, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, a celebrar l’abril de 2016. Pertany al comité organitzador del I Congrés sobre els Focs a la Mediterrània, organitzat pel Departament de Cultura i les Universitats de Vic i Barcelona, previst per al maig de 2016. Amb els peus a la Vila de Gràcia, participa de diferents espais per fer front a la gentrificació i afavorir les xarxes de suport mutu i la vida veïnal.

 Publicacions, treballs inèdits i investigació