Jorge Cañas López

Perfil

Jorge Cañas López
Jorge Cañas López

Jorge Eduardo Cañas López (Colombia 1968) té Diploma d’Estudis Avançat DEA al Dorarat en Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i actualment ès candidat al dotorat en Estudis Avançats en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona.

Des del 2008 ha Participat en diferents grups de recerca de la Universitat de Barcelona com el Laboratorio de Hábitat Social, Participación y Género i el Grupo de Investigación Sociologia Visual.

També té experiència en mediació social (mediació comunitària) i en dinamització socio-cultural al Laboratori de Creació Art-Mirall – Barcelona, per el que va realitzar al 2012 un projecte de vulnerabilitat social amb tres documental sobre al Barri del Besòs i el Maresme de Barcelona.

Publicacions, treballs inèdits i investigació

Contacte

Mail: contacto@art-mirall.org

Web: http://art-mirall.org/

Youtube: http://www.youtube.com/user/artmirall

Facebook: https://www.facebook.com/Art.Mirall

Tweetter: https://twitter.com/art_mirall_org/