Archivo de la etiqueta: lluita

El sol sempre ix pel Cabanyal

Mural al Cabanyal| Fuente: @Malaka_Iberico

Mural al Cabanyal| Fuente: @Malaka_Iberico

Article originàriament publicat en la Veu del País Valencià el 30.10.15

por Daniel Castillejo (sociòleg i veí del barri del Cabanyal)

Hi ha una afirmació, certa i coneguda, al Cap i Casal que afirma que “el sol sempre ix pel Cabanyal”. Aquesta afirmació no sols apareix per l’obvietat que el barri de la mar, el més a l’est de la ciutat, és el primer en rebre els llums de primera hora del matí, sinó perquè el Cabanyal ha estat un barri en disputa i des d’on s’han cuinat resistències. En dades demogràfiques el Cabanyal no es diferencia a grans trets del que seria qualsevol barri popular de València, exceptuant alguns trets més concrets. El Cabanyal, amb una població de 20.580 persones té una estructura demogràfica semblant a altres barris com Orriols. La majoria de la població del barri mariner es concentra entre les d’edats de 16-65 cosa que representa el 63% de la població, una dada semblant a Orriols on aquesta seria del 65% i una edat mitjana quasi idèntica (42 anys). Les taxes d’atur són, alhora, també molt semblants; si el barri mariner compta amb un 24% d’atur, el barri d’Orriols estaria un poc per baix amb un 21% (i).

Què és aleshores el que fa que el Cabanyal tinga aquesta importància per al nou consistori i a la població en general? Primerament, caldria observar les característiques concretes del conflicte del Cabanyal. El ja conegut pla de l’ampliació de Blasco Ibañez va estar un pla molt conflictiu, l’enderrocament de més de 1.600 habitatges representava la punta de llança del model de ciutat que el Partit Popular imposava. Un model basat en els macroprojectes (l’ampliació de la zona ZAL  del port amb la destrucció de la Punta, l’urbanisme exagerat que es menjava l’horta de València, la Ciutat de les Arts i les Ciències, etc) Un projecte que pretenia passar per damunt de tot un barri, que va començar un procés de guerra oberta contra la gent que residia entre les seues arteries i que ataca tota una forma de vida.

La resistència davant aquest, es va tornar cada volta més mediatitzada pel que tots els partits polítics de l’oposició en aquell moment, no van dubtar en apropar-se al conflicte. Per altra banda, la concentració de 674 propietats municipals (ii) al barri permet una major implicació de l’Ajuntament que en altres bandes del Cap i Casal (on la presència del mercat privat és major). Per tant, les reivindicacions socials del barri que van posar la qüestió de la rehabilitació en l’agenda política sumat al pes que en l’Ajuntament al barri així com les particularitats que té un barri com aquest que pràcticament ha quedat reduït a escombraires, el dota d’una importància central en el model de ciutat que s’està gestant. I és per aquest motiu que el Cabanyal té aquesta importància, el model de ciutat de València (que a priori ha de deslligar-se de les antigues dinàmiques) comença per ací. Efectivament, el sol sempre ix pel Cabanyal.
Rehabilitació sense destrucció, i sense gentrificació

Passejant pel nostre barri, es poden observar des de finals dels 90 i principis dels 2000 pancartes als balcons que resen  “rehabilitació sense destrucció”, aquest fenomen es va començar a donar quan el pla de destrucció del Cabanyal es va donar a conèixer i va començar un procés d’atac directe per les institucions (tant públiques com privades) que pretenien traure-li redit econòmic al barri a partir de la seua destrucció i la construcció de l’avinguda.

És a partir de l’aturament de l’ampliació de l’avinguda que comença la part més complexa de la construcció del nou barri. Una volta la lluita social (iii) guanya la batalla contra l’ampliació, toca posar-se mans a l’obra del que serà el nou barri. Dins d’aquesta dinàmica podem trobar dos grans grups que defineixen la lluita del Cabanyal (iv). Per una banda trobaríem el bloc que, emocionat amb la “voluntat de diàleg” del nou consistori vol la rehabilitació a tota costa independentment de les seues conseqüències i aquells que es posicionen en contra d’una rehabilitació que supose l’expulsió de part del veïnat. El primer grup vindria encapçalat per la Plataforma Salvem el Cabanyal, la cara més coneguda i mediàtica del conflicte i per altra tot el conjunt de col·lectius i centres socials que treballen al barri i que han vingut a configurar una alternativa organitzativa coneguda com ESPAI VEÏNAL DEL CABANYAL per un procés de participació autoorganitzat (Espai Veïnal des d’ara) (v). Dins d’aquest procés, des de l’Ajuntament de València es va llançar una iniciativa de rehabilitació del barri on després d’un concurs públic, un equip de treball multidisciplinar va posar-se al capdavant del nou projecte per al barri, aquest s’ha denominat “Va Cabanyal”.

Tot i que la iniciativa sembla interessant i les persones que conformen l’equip de treball han mostrat sempre la seua intenció d’encetar un procés participatiu, ja són algunes les veus que posen en dubte que la vertadera intencionalitat de l’Ajuntament siga la de fer un barri per a les persones que hi viuen. A un article publicat a Valencia Comkal, posa de manifest açò mateix i s’afirma que “Una empieza a dudar de todo lo que tiene delante y a pensar que Va Cabanyal tiene dos características típicas de toda estafa o timo: La rapidez y la buena pinta que hace que uno mismo participe por su propia voluntad.” (vi). I és que si bé és normal que molta gent del barri davant la situació en la qual el va deixar el PP demane més policia, també és normal que aquells col·lectius i associacions que van treballar per recuperar espais abandonats i convertir-los en habitatges o centres socials i que treballen dia rere dia amb la població més vulnerable mostren els seus dubtes davant d’una sèrie de mesures d’urgència que prioritzen la intervenció policial i el desallotjament de cases per davant de les persones que actualment resideixen en la “zona zero” del Cabanyal. I veient la urgència amb la qual es prenen aquestes decisions. dubte, també, que Va Cabanyal siga de veritat l’eix vertebrador del nou barri o simplement un lloc de propaganda política. Davant aquesta situació les preguntes claus que es llancen a la resta de veïns des d’Espai Veïnal són aquestes: es vol una rehabilitació del barri o una simple revaloració econòmica?

El concepte clau, la gentrificació

Des de la creació del concepte gentrificació per Ruth Glass (1964) per assenyalar els processos que es donaven a diferents barris de Londres, el concepte ha anat evolucionant i afermant-se fora dels cercles estrictament universitaris. Hui dia; moviments socials, polítics i tècnics empren aquest concepte demostrant la força objectivitzadora que té. Tot i l’actualitat del concepte i el seu ús constant, sembla que no existeix un consens d’on caldria posar les línies roges per definir què està gentrificat -o què està patint el procés- i què no. Al Cabanyal, com a cas concret, aquest consens no sols no existeix sinó que comença a ser un element de disputa política entre els col·lectius del barri. És evident que si establim una comparació entre l’antic pla al qual estava condemnat el barri -l’ampliació de l’avinguda de Blasco Ibañez- i la perspectiva de futur que tenim ara, trobem que els elements més agressius del desplaçament poblacional no es donen. Ara bé, que l’expulsió del veïns i veïnes no es done mitjançant excavadores i carregues policials, no vol dir que es puga donar un desplaçament poblacional i una colonització (Left Hand Rotation, 2012) de l’espai públic i privat per part de les noves classes mitjanes urbanes.

L’actual context de recuperació del barri no es concep per part del veïnat més lligat a les propostes de rehabilitació urbanística de plataformes com Salvem, com una gentrificació del barri sinó com una atracció de capital humà més jove, que vindria a emplenar el barri de cultura i recuperació econòmica, i que al no albergar grans projectes urbanístics i sense la presència de multinacionals al Cabanyal el desplaçament de població no es donaria. Ací trobem vàries errades analítiques que, ‘a priori’, podríem pensar que ve de la seua adscripció socioeconòmica i els interessos que aquesta comporta. Primer de tot: la mobilitat social interurbana sols està reservada per a uns pocs privilegiats, aquells que disposen de capital econòmic suficient com per a poder desplaçar-se i amb suficient capital cultural i simbòlic per adaptar-se i adaptar les ciutats a les seues exigències. Per a les classes populars, per a la classe treballadora, el desplaçament sempre és un problema ja que implica deslligar-se de la teua comunitat de referència, de cercar lloguers barats, etc. Que s’anime a la mobilitat  de residència és fruit de l’exaltació de la propietat privada i de l’acumulació de capital (Smith, 2002). En altres paraules, la suposada gent que hauria de vindre a viure en el Cabanyal no seria una altra que aquella que disposa de recursos per a fer-ho, adaptant el barri al seu mode de vida.

Per altra banda, que el concepte de gentrificació s’haja generalitzat, no implica que s’estiga emprant des d’una perspectiva actualitzada o –per què no dir-ho- correcta, perquè aquest procés es done no ha de passar necessàriament per les fases que es reconeixen com a tradicionals d’aquest abandonament-degradació-atracció-revalorització-desplaçament. Tot i que al Cabanyal sembla que s’ha complit gran part d’aquest esquema. Cal, però, assenyalar que el punt central de la gentrificació recau en el fet que en el transcurs del procés el barri ja no seria un espai habitable, sinó un espai consumible (Mansilla, 2015). És a dir, que els barris al revaloritzar-se es converteixen en espais urbans l’ús dels quals ja no és el purament habitacional sinó el de consum. Finalment, trobem un gran biaix de classe. En els darrers mesos hem trobat una posada en escena de discursos que apel·len al “civisme” per tal de millorar la convivència. D’alguna manera, es demana a gran part del veïnat de procedència cultural molt diferent i de classe social molt més baixa que s’adapte a les normes cíviques, una mena de codi cultural i de protocol d’actuació en el qual tots ens entenem. Aquest codi cultural no és més que la imposició d’un estil de vida concret, una sort d’espai neutral i consensuat on tots ens hauríem de trobar, la mediació (Delgado, 2013). En paraules de Manuel Delgado:

En nombre de los valores abstractos de la ciudadanía y del civismo es que vemos llevar a cabo la exclusión de los espacios públicos de elementos “indeseables” para la proyección de éste como guarnición de acompañamiento de grandes operaciones urbanísticas, que son al tiempo especuladoras y espectacularizadoras, la monitorización de las prácticas ciudadanas, el acoso contra movimientos sociales disidentes y otras expresiones de los que se da en llamar eufemísticamente “gobernabilidad urbana”
 (Delgado, 2013). El Cabanyal no pot cometre l’errada de sucumbir a les exigències del mercat, i revaloritzar-se en termes econòmics, per desplaçar a tota la població que molesta, la que té menys recursos, etc. I no només per una qüestió de solidaritat amb la gent més desafavorida, sinó perquè si entenem l’espai sociodemogràfic del barri com un camp (Bourdieu, 1992) amb interessos contraposats en disputa, totes aquelles persones que no siguen propietàries dels seus habitatges veuran com també el preu del sol s’encareix i inclús a aquelles que ho siguen, com el seu voltant va canviant i no troben una identitat cultural pròpia, la de barri i que els preus de consum també s’encariran. El mercat tot ho arrasarà.

Algunes conclusions ràpides

Com bé hem observat, el procés de gentrificació es pot donar i es pot desencadenar per circumstàncies diverses i no necessàriament lligades a l’esquema clàssic. Qualsevol focus d’atracció de classes socials més altes i amb un capital cultural major pot fer pujar el preu de l’habitatge, atraure inversors que revaloritzen el terreny, que generen comerços destinats a rendes més altes i que açò comporte el canvi de la fisonomia del barri, convertint els espais públic i habitacionals en espais de consum. La gentrificació del Cabanyal no s’atura per l’enderroc de l’antic pla del PP. La gentrificació es dóna per dos qüestions bàsiques: per l’encariment del preu habitacional i el del consum (transformant el barri en una mena de centre comercial a l’aire lliure) i per la pèrdua de les seues característiques sociològiques que conformen la seua identitat concreta. Els espais urbans estan dividits per les seues característiques sociològiques, i els barris han d’estar adaptats a les necessitats vitals de la gent que l’habita. Perquè la gentrificació s’ature, cal deixar el mínim d’espai possible al mercat. Al Cabanyal açò és possible, ja que l’Ajuntament compta amb quasi 700 cases de les seua propietat, i podria ajudar perfectament si tinguera voluntat amb, per exemple, la cessió d’ús aquest habitatges a cooperatives d’habitatges com ja es fa en altres bandes de l’Estat espanyol. D’aquesta manera, s’impediria l’entrada de l’especulació a la zona més degradada del barri,  i resolent un dels problemes més evidents i urgents que existeix actualment.

Una altra de les qüestions a resoldre és el tema cultural. Actualment, la cultura sembla ser la resposta davant tot, ara bé, sembla que es busque fora de nosaltres, delegant a empreses, pimes o autònoms la creació d’aquesta cultura. Cal, però, assenyalar com la cultura popular és practicada a tot arreu del Cabanyal-Canyamelar; amb una gran xarxa de falles, amb expressions diàries en forma de cançons al Clot, amb llibres que reconeixen una gastronomia diferència per al Cabanyal de la resta de la ciutat de València, amb la realització de trobades al carrer, amb un mercat dels dijous molt actiu i un llarg etcètera. Totes aquestes mostres de cultura popular són les que cal potenciar enlloc d’obsessionar-se per atraure capital cultural representat per joves amb formació universitària i amb recursos per a invertir. Ara és el moment de començar a construir el model de barri que volem, una oportunitat de generar dinàmiques que eviten l’empobriment i l’expulsió de gran part del veïnat i per posar en pràctica un altre model de ciutat. Una ciutat feta des de baix i per als de baix. No podem tornar a perdre una altra oportunitat.

Notes

Dades extretes de l’Oficina Municipal d’Estadística de València
ii Segons dades aparegudes en premsa, és complicat traure informació directa de l’oficina del Plan Cabanyal-Canyamelar
iii Parlem de lluita social perquè entenem que el gruix dels actors en el conflicte social del Cabanyal sempre han sigut els col·lectius i individus que s’han oposat des del principi a la prolongació. Que derivat d’aquesta lluita s’hagen emprat vies com les judicials o s’hagen impulsat els partits polítics de l’oposició són efectes d’aquesta lluita.
iv Partiríem d’una fal·làcia si reduírem a dos grups els actors socials i polítics del barri, tota comunitat i- sobretot- tota comunitat en lluita té diferents actors, línies de treball i contradiccions que estan en constant moviment. Ara bé, sí que és cert que si partim del concepte de rehabilitació trobem dos línies generals que divideixen el “moviment”
Després de les eleccions de maig de 2015, el nou consistori va anunciar una sèrie de “mesures d’urgència” al Cabanyal que van provocar els recels de gran part de col·lectius del barri. La problemàtica es va veure reduïda a una qüestió d’ordre públic i es va intensificar el control policial sobre la policia romanesa i gitana i sobre els centres socials okupats i les persones que per “estètica” podrien considerar-se part d’aquests. Davant açò es va impulsar l’Espai Veïnal, ací es pot llegir el manifest.
vi  ¿Es Va Cabanyal simplemente un instrumento de propaganda política?.

Bibliografia

Bourdieu, P.; Wacquant, L. (1992).Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI
Delgado, M.(2013). Ciudadanía, política y espacio público [en línea]
Glass, R. (1964). London Aspects of changes. London: Ed. MacGibbon.
Left Hand Rotation (2012).  Gentrificación no es un nombre de señora. Madrid: Bellas Artes UCM.
Mansilla, J. A. (2015). El triunfo de las clases medias. Dialéctica entre cambio social y urbanismo en Poblenou, Barcelona. RAE, 15 (10): 121-139.
Mansilla, J. A., Morell, M. y Egizabal, M. (2013). “Gentrificación es luchas de clases”: Fronteras y conflictividad en el espacio urbano actual. [en línea]
Ochsenius, F. (2015). La segregación socio-espacial. Abordajes diferentes para un fenómeno de múltiples dimensiones. [en línea]
Smith, N. (2002). New globalism, new urbanism: gentrification as global urban strategy. Antipode, 34 (3): 427-450.

6 comentarios

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana, Arquitectura, Investigació Social

Movimientos sociales y soberanía alimentaria en Barcelona

0077

Pancarta en el Hortet del Forat |Giuseppe Aricó

por Ana Karina Raña, investigadora visitante en el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà

Una reconocida característica del capitalismo en su expresión neoliberal es la extensión de sus esquemas especulativos inherentes a cada uno de los ámbitos que constituyen la vida social. Así, y desde hace algunas décadas, aquellas cosas que eran entendidas como parte del interés colectivo de las sociedades están ahora gestionadas y resignificadas por la lógica del libre mercado que ocupa más y más espacios. lo que comemos no escapa a esta construcción. Nuestra restringida capacidad de decisión respecto a lo que consumimos se exacerba en las ciudades que dependen, en gran parte, de las cadenas de distribución de alimentos desde los círculos productivos hacía su interior.

Sin embargo este proceso de frenética mercantilización encuentra resistencias desde diferentes flancos. Uno de ellos se da a través de los movimientos sociales, organizaciones y el activismo que se han ido extendiendo y que cuestionan justamente el carácter exterminador del sistema combatiendo desde lo colectivo al individualismo precarizante que el neoliberalismo ha instalado. Estas resistencias generan actitudes, acciones e interacciones que construyen una lógica diferenciada y que encuentran en su práctica cotidiana la reafirmación de sí mismos intentando paralelamente recuperar aquello que la generación de beneficios tiene tan cómodamente secuestrada. Así temas como el acceso a la vivienda o a la educación se propagan globalmente como puntos de oposición a lo que se constituye como un modelo dirigido a la rentabilidad, dentro de esto el ámbito alimentario no es una excepción encontrando también un nicho de acción en Barcelona.

IMG_4106 (1)

Ronda de reciclaje alimentario en el Ateneu L’Entrebanc | Ana Karina Raña

De este modo, diversas iniciativas incluyen la alimentación dentro de una interpretación amplia de la sociedad y que vinculan acciones consistentes con esta visión tanto más holística. Estas incorporan el tema alimentario de dos maneras, no mutuamente excluyentes pero que son analíticamente diferenciables. La primera, como parte de una crítica generalizada al capitalismo y al avance de las políticas neoliberales dentro de la producción alimenticia, está vinculada al movimiento por la soberanía alimentaria, concepto que incluye de no sólo una alimentación sana o accesible sino que también toma en cuenta factores medio ambientales, culturales y de justicia social. Esta posición se encuentra enraizada sobre la crítica a la mercantilización de los sistema productivos alimentarios adquiriendo relevancia así el incremento en los procesos de descampesinización en diferentes partes del mundo y las consecuencias que esto tiene en términos demográficos y de desdemocratización incluso en contextos no rurales. La soberanía alimentaria hoy en día se entiende como una postura con gran potencial transformador que instala una alternativa a la economía de mercado y las relaciones desiguales en las que ésta se basa.

Este razonamiento se expresa hoy en día en Barcelona a través de, por ejemplo, la proliferación de huertos urbanos. Sin embargo, la soberanía alimentaria traspasa estos espacios y se establece como una visión crítica entre los activistas que vincula el orden social a lo que comemos. Al mismo tiempo, estas experiencias no se limitan a la crítica a la cadena alimentaria productivista y a su posible sustitución. El caso de los huertos urbanos tiene también otra dimensión que se enlaza con la segunda forma de leer las acciones colectivas que relacionan movimiento social y alimentación.

La incorporación de la comida dentro de la actividad de organizaciones y activistas, no es en absoluto nueva, ha sido una parte importante de la evaluación que el activismo ha hecho históricamente. Los ya mencionados huertos urbanos o también las redes de reciclaje de alimentos, parecen integrar esta idea de la soberanía alimentaria en una representación aún más amplia de soberanía, donde se interpreta este elemento como una parte de la recuperación de espacios de desarrollo colectivo dentro de normas y fronteras establecidas por sus propios miembros. Esta visión antagoniza con el modelo neoliberal y por lo tanto propone una forma alternativa de hacer que la oficialmente estipulada.

Hort de Vallcarca | font pròpia

Pancarta en el Hort de Vallcarca | Giuseppe Aricó

En este sentido los huertos urbanos y las redes de reciclaje tienden a autoconvocarse en un ánimo de recuperación de espacios físicos y simbólicos, enfocándose en la construcción colectiva de los barrios en los que operan, e incluso superándolos creando redes de apoyo que sobreentiende el territorio como un espacio de realización política que no es posible de construir en el aislamiento. La instalación de jardines productivos, no cumple con el rol exclusivo de la provisión de alimentos, es más bien un punto de partida y de ruptura dentro del contexto urbano. Este fin, por cierto, reconoce la importancia de la alimentación pero ya no como una cuestión adosada al ámbito de lo privado si no que encuentra su máxima potencialidad en el integrarlo como un aspecto de la vida colectiva del barrio y de la ciudad. Así mismo, las redes que reciclan alimentos sitúan la recuperación de la comida como un asunto de sobrevivencia en condiciones particulares, pero también apunta a la consolidación de un modelo que fortalece el tejido social principalmente a través del ejercicio de la ayuda mutua, por mencionar algún factor, que viene a revertir el individualismo incitado por la economía de mercado.

Esta distinción que envuelve lo alimentario dentro del movimiento social no implica una homogeneidad de estrategias. Al contrario, la expresión de esto dentro del ejercicio de una soberanía ampliada implica la escenificación de tácticas que sobrevienen desde las particularidades del espacio que ocupan y se construyen, básicamente, en torno a ejercicios de ensayo y error que pulen y adaptan lo que primero es quizás más una intuición pero que su uso va enraizando hasta hacerlas rutinas. Estas dos formas de entender las prácticas enfocadas en la alimentación, la de relevancia de la soberanía alimentaria y la que reconstruye los lazos sociales dentro de los barrios como parte de la práctica política de los mismos, se encuentran entrelazados uno con otro de tal forma que constituyen un discurso unificado y que está permanentemente justificando uno la existencia del otro. Los espacios ganados y defendidos son espacios de lo social en donde pareciera que los elementos que lo componen vuelven a restituir un todo que había estado atomizado. La alimentación tiene un papel dentro de esto así como también lo tiene lo habitacional y el intercambio de bienes, aunque también la entretención y lo educativo.

IMG_4111

Entrada de Can Batlló | Ana Karina Raña

La experiencia que las organizaciones y activistas llevan a cabo hoy en día en Barcelona nos hablan de una construcción paralela que hace evidente y palpable las contradicciones entre lo que sale hacía afuera y lo que sucede de verdad en la ciudad. Ponen de manifiesto como la ciudad está siendo organizada para ciertos usos y actores, y para poner en juego ciertos recursos. La imagen de la ciudad juega en las ligas de las grandes ciudades globales y su realidad es que en la escala nuclear ese mismo modelo que se proyecta es el que se crítica a través de las prácticas de una buena porción de sus habitantes. Es tentador el preguntarse y pronosticar donde estas acciones van y cuáles son los posibles resultados de estas, sin embargo el crédito de esta forma de organizarse no está en su meta, sino más bien es el camino lo que las hace interesantes, profundas y muchas veces conmovedoras.

1 comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana, Arquitectura, Cooperativisme, Investigació Social, Soberanisme

MEMÒRIA DE BARRI. Les lluites veïnals a Barcelona sota el franquisme (23/01/2015)

a_memoria_barris

Pots descarregar el cartell en format pdf aquí

Deja un comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana, Memòria, olvido

Tots els mals de la caixa de Pandora

Font: OACU

Font: Albert Marín-OACU

 

Comunicat de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) sobre els fets de la #OperaciónPandora

El passat 16 de desembre, a un quart de sis del matí, un operatiu format per 700 agents dels Mossos d’Esquadra, complint ordres de l’Audiència Nacional espanyola (hereva del Tribunal d’Ordre Públic del franquisme), en un operatiu ordenat pel jutge Javier Gómez Bermúdez sota el nom de “Operació Pandora”, van realitzar 11 detencions en catorze registres, tretze a Catalunya i un a Madrid. D’aquestes detencions, 7 van ser confirmades en els següents dies, acordant,  a petició de la fiscalia, l’ingrés a presó preventiva a Soto del Real. Els escorcolls es van produir en pisos particulars i entitats: al barri de Sant Andreu de Palomar els Mossos d’Esquadra van entrar a l’Ateneu Llibertari del Palomar, i al Poble Sec a l’Ateneu Anarquista. D’aquests, el que tingué més ressò fou el de la Kasa de la Muntanya, històrica casa okupada de Barcelona que enguany compleix 25 anys d’activitat.

Les irregularitats en la realització de l’operació no han estat excepció: tot l’operatiu va ser legitimat per el secret de sumari, cap dels detinguts va poder conèixer de què se les acusava, cap còpia de l’inventari del material requisat va ser produïda, el tracte de les persones que habitaven als immobles objecte d’escorcoll va ser humiliant i arbitrari. No obstant, sí ha transcendit el contingut de la interlocutòria de presó preventiva on el jutge detalla que les imputacions són per un presumpte “delicte de constitució, promoció, direcció i pertinença a organització terrorista”, així com pel presumpte delicte de “tinença i dipòsit o aparells explosius i inflamables, incendiaris o asfixiants”. També hi suma el “delicte de danys i estralls amb finalitat terrorista”. En declaracions a La Directa, Jaume Asens, un dels advocats que assisteix a un dels detinguts denunciava l’opacitat de tot el cas: “tant els Mossos com la Fiscalia, parlen de terrorisme sense especificar ni tipus delictius concrets, ni fets concrets individualitzats que se’ls imputa a cadascun d’ells”.

Així mateix, en un text publicat també a La Directa, Benet Salelles, també advocat d’una de les detingudes, manifestava la seva perplexitat per la lectura de les interlocutòries de presó provisional: “El jutge parla dels GAC (Grups Anarquistes Coordinats) com a organització terrorista i utilitza per a provar la pertinença dels imputats els fets que assistien a reunions o que participaven en l’elaboració de butlletins i publicacions de caràcter propagandístic llibertari. Altra vegada, la democràcia segrestada. L’associacionisme com a base de la sospita. El vincle comunitari com a eix del mal. La reflexió i la ploma crítica com a indici terrorista. La resolució judicial no concreta cap relació de les persones detingudes amb cap bomba concreta, amb cap explosió, amb cap dany, ni tan sols amb un trist contenidor cremat. Ja tenim doncs la perversió conceptual servida: el terrorisme ja no es genera amb atemptats contra les persones o els béns, la intimidació pròpia de la violència política ara neix de les reunions, els butlletins, les cartes i la solidaritat amb les preses”.

Dels possibles atemptats terroristes res en sabem, ni nosaltres ni bona part de la premsa que ràpidament ha corregut a difondre la informació policial com a verídica. La pregunta és clara, de què s’acusa a les persones detingudes? On ha explotat un artefacte? Qui ha mort, o resultat ferit, per un “atemptat anarquista”? Ens trobem no solament davant d’un indiscutible intent de demostració de força i de poder per part de l’Estat, sinó també d’una clara i evident expressió de com s’articulen els processos de construcció ideològica de l’enemic, que són posats en marxa en el marc del que no poden ser sinó desesperades temptatives per mantenir l’hegemonia de l’ordre social, polític i econòmic imposat, reflex inequívoc de l’estat de debilitat i desestabilització que assetja el govern actual. Aquest enemic que ens han presentat podria resultar no ser més que l’encarnació resultant dels mecanismes o habilitats recursives de l’Estat destinades, entre altres coses, a allunyar el focus d’atenció de la gravetat – i responsabilitat – de l’actual situació política i econòmica, o de reafirmar una pretensiosa i autoadjudicada capacitat per mantenir aquesta seguretat ciutadana a la que s’apel·la amb la nova Llei aprovada pel Congrés en matèria del que no deixen de ser mesures de control i repressió de la protesta i la dissidència.

Aquesta projecció de l’encarnació del mal sobre un col·lectiu concret, així com el tractament mediàtic i policial estigmatitzant, li confereix a aquests col·lectius (anarquistes, okupes, etc.) la qualitat d’enemic identificable, reconeixible, que s’ha fet present entre nosaltres, i que de forma imprevisible podria tornar a aparèixer. D’aquesta manera, pretenenfer-nos creure que aquesta nova tipologia d’enemic, el ”anarquista terrorista” que pretesament habita i actua avui en dia a les nostres ciutats, s’ha estat amagant fins ara, invisible, sense que ningú s’hagués adonat de la naturalesa criminal de les seves activitats. La personalització, així com l’assenyalament topogràfic de “l’enemic”, aconseguida mitjançant els registres i detencions realitzades i la producció del discurs mediàtic sobre aquestes, acaba amb la condició abstracta de la trama genèrica, situant-la en punts concrets del mapa, en llocs com la Kasa de la Muntanya, a els Ateneus Llibertaris, etc., espais de debat polític, associacionisme de barri i difusió de cultura llibertaria que ara són criminalitzats.

No oblidem, com assenyalava immillorablement Gerard Horta a VilaWeb, que “l’etimologia del mot ‘terrorisme’ remet a processos d’aterriment social originats i exercits pels estats sobre les societats. Que l’Audiència Nacional espanyola o un dels seus servents al nostre país – el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya – pretenguin actualitzar periòdicament aquest vell dispositiu social consistent a projectar l’encarnació del mal en un grup de gent – heretges, bruixes, judeo-maçons, boigs, adolescents, comunistes, drogoaddictes, negres, immigrants, pobres, independentistes, okupes, musulmans o anarquistes –  no ens hauria de fer perdre de vista que l’únic immens mal que sofreix la majoria social treballadora és el fruit de la injustícia social i de la desigualtat de la societat de classes”.

Des de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) expressem tota la nostra indignació i ràbia cap a l’ocorregut, veritable caça de bruixes dirigida des de l’autoritat i destinada únicament a sacralitzar, una vegada més, el seu mesquí poder i insolent impunitat enfront del poble i la justícia social. Així mateix, manifestemla nostra solidaritat amb els que han patit i estan patint els efectes de l’Operació Pandora,les nostres companyes i els nostres companys, veïnes i veïns que son criminalitzades per lluitar al costat dels desnonats, els immigrants i els col·lectius discriminats, per canviar aquest sistema injust que ens vol mantenir quietes i emmordassades en la seva democràtica dictadura neoliberal.

Barcelona, 21 desembre de 2014

Per una versió més extensa del comunicat, podeu clicar aquí.

1 comentario

Archivado bajo Activisme, Antropologia urbana, Política

ENS PLANTEM! Acte pels drets civils, polítics i reproductius

desob14acteDESOB14 | Acte contra l’Estat i crida a la desobediència

25 març 2014 // 18:30h

Aula Magna

Uiversitat de Barcelona

Campus Raval

La crisi financera i econòmica que està devastant les societats occidentals des de l’any 2008 i que ha portat la imposició de polítiques públiques d’ajustament impulsades pels poder polítics, han donat lloc a regressions greus en matèria de drets socials i econòmics. El dret a la salut, a l’educació pública i de qualitat, a l’habitatge, al mediambient i a l’energia, al treball o a la cultura han estat contínuament retallats i buidats de contingut, convertint-los en mercaderies accessibles només per aquelles persones que s’ho poden permetre. Mentre la riquesa es concentra cada vegada en menys mans, la majoria de la població es veu abocada a una situació de pobresa i precarització cada cop més insostenible.

Davant d’aquesta situació, amplis sectors de la nostra societat van decidir respondre. Sortint de l’aïllament i de la frustració, van obrir una fase de fortes aspiracions de canvi social, mitjançant extensos processos de protesta, desobediència i autoorganització.

Com a reacció envers aquest despertar, el govern espanyol ha posat en marxa un procés de reestructuració del marc dels drets i llibertats que té com a fita la construcció d’un règim de trets autoritaris que preservi l’etiqueta “democràcia”. L’aprovació de les projectades reformes del Codi Penal, de la Llei d’Enjudiciament Criminal, de la Llei de l’avortament, de la Llei de Seguretat Ciutadana i de la Llei de Seguretat Privada representarien un salt enrere de més de 40 anys en els drets civils i polítics fruit de dècades de mobilització i lluita. Aquestes reformes:

  • Restringeixen de forma absolutament innecessària, injustificada i desproporcionada el dret de reunió i manifestació, així com la llibertat d’expressió, d’opinió i d’informació.
  • Consoliden el procés d’expansió del dret penal, criminalitzant encara més la dissidència i la pobresa.
  • Suposen una profunda vulneració del dret al propi cos i a la llibertat de decisió de les dones.
  • Doten els poders públics d’amplis marges d’arbitrarietat davant la ciutadania que protesta i que fa ús de l’espai públic.

Aquestes reformes suposen un atac tan greu, que el rebuig social ha de ser igualment contundent. Des de la Campanya Desobediència 2014, integrada per persones i col·lectius socials, sindicals, veïnals, i de defensa dels drets humans fem una crida a que la societat civil es posicioni de manera ferma i massiva contra aquesta intolerable ofensiva, deixant clar que no acceptarem cap retrocés en els drets i llibertats conquerides gràcies a l’esforç de generacions de persones lluitadores. De fet, aquest retrocés ja el venim patint. No podem oblidar que 20 persones seran jutjades a partir del 31 de març per intentar aturar uns pressupostos antisocials amb una acció davant del Parlament. És per tot això que, en el cas que no s’aturin aquestes reformes, anunciem des d’ara que generarem mecanismes de desobediència col·lectiva per què aquestes lleis no es puguin aplicar.

Davant la [Re]tallada de llibertats, ENS PLANTEM!

#desob14

#STOPleyABORTO

#STOPleyMORDAZA

#STOPcodigoPENAL

Descàrrega el programa

Per a més info:  http://desobediencia2014.wordpress.com/

Deja un comentario

Archivado bajo Activisme

“Hi ha un urbanisme proletari?” Conversa amb Pere López Sánchez

seminari_perelopezSeminari OACU

 

Miércoles 5 marzo 2014
18:00 h.

Aula 305 (3er pis)

Facultat de Geografia i Historia
Universitat de Barcelona
Campus Raval
c/Montalegre, 6-8
08023 – Barcelona

“Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)” (2013), último libro de Pere López Sánchez sobre la historia social de las casas baratas de Can Tunis en la revolución social de los años treinta, congrega los resultados de una mayúscula indagación sobre los hechos, las personas, los lugares y las prácticas que protagonizaron la primera y quizás única revolución libertaria en Europa. Para ello, el autor concentra su campo de observación en un barrio, eso sí, periférico en toda la amplitud del término, Can Tunis. La obra quiere recuperar un hilo roto de la historia, un hilo que no sólo se rompió por la derrota, también porque estos derrotados y derrotadas nacieron, crecieron y murieron en el margen aun siendo mayoría. Es ante todo un relato sobre lo incógnito, una especie de micro-memoria del dolor, del sufrimiento de los pobres, de los eternos perdedores, de sus esperanzas y de las prácticas para colmarlas. Ahora sí, ¿por qué es tan difícil conocer la memoria de los desposeídos, de los derrotados? Los efectos de la derrota no son solo barridos, sino también ilegalizados, maltratados hasta tal punto que algunos de sus protagonistas vivos -o sus familiares- no quieran recordar lo oscuro y doloroso de aquel acaecer.

Pere López Sánchez es autor de diferentes trabajos empírica y teóricamente muy sólidos, referentes imprescindibles para cualquiera que quiera estudiar críticamente los procesos sociales urbanos. Entre ellos destacan “El centro histórico. Un lugar para el conflicto” (1986), donde se anticipa la descripción de aquel proceso que hoy día conocemos como gentrificación, o “Un verano con mil julios y otras estaciones” (1993), una obra irrepetible sobre las resistencias que generó la apertura de la Via Laietana como expresión urbana del conflicto social.

Puedes seguir el seminario por streaming aquí

1 comentario

Archivado bajo Antropologia urbana

Gamonal: estigmatizar el descontento para deslegitimar el conflicto

Graffiti en la calle Vitoria| Fuente: http://vozpopuli.com

Graffiti en la calle Vitoria| Fuente: http://vozpopuli.com

por Giuseppe Aricó y José Mansilla (OACU)

El pasado viernes 17 de enero, bajo fuerte presión vecinal, el alcalde de Burgos Javier Lacalle (PP) anunciaba públicamente la “paralización total” de las obras de transformación de la calle Vitoria en Gamonal. Según los principales medios de comunicación, la decisión del alcalde se traduce en la victoria de facto de una protesta vecinal que habría finalmente alcanzado sus objetivos. La herida de Gamonal se pretendía sanada, el conflicto domado, pero durante el pasado fin de semana su “chispa” se ha extendido por todo el Estado originando significativas muestras de apoyo a la causa burgalesa, algo que precisamente ha servido para demostrar lo contrario. A pesar del cambio de rumbo municipal, Gamonal sigue hoy luchando y sus vecinos personándose frente al Ayuntamiento para reivindicar su papel activo en la toma de decisiones relativas a los procesos de urbanización de su espacio urbano. Lejos de enmarcarse dentro de una ideología o unas instrucciones de partido, estas reivindicaciones encarnan una protesta ciudadana que supera toda frontera política y que lucha por causas mucho más amplias: la corrupción generalizada, el paro, la falta crónica de servicios básicos, los intereses privados del mercado inmobiliario o la codicia neoliberal de un urbanismo que pretende acabar con cualquier expresión urbana que no se amolde a los imperativos establecidos por el Capital.

El descontento de los vecinos de Gamonal ha sido sistemáticamente reducido a la mera dimensión política local, algo a lo que hay que sumar la ingente distorsión provocada por la desinformación mediática difundida al respecto hasta hoy. Reportajes sensacionalistas, a menudo salpicados de un maniqueísmo que roza lo grotesco, se han obstinado en describir la rabia de Gamonal como una protesta de carácter exclusivamente político que persigue únicamente las dimisiones de Lacalle y el descredito del Partito Popular. Es más, mediante la creación de una eficaz mitología del miedo, el discurso mediático ha dirigido la opinión publica hacia la condena prácticamente unánime de la “violencia injustificada” que habría caracterizado la protesta vecinal desde su inicio. El simple e inofensivo lanzamiento de huevos o de “líquidos y cerveza” en contra de la fachada del Ayuntamiento de Burgos, durante el pleno decisivo del 17 de enero, ha abocado una vez más en la estigmatización social de la lucha de Gamonal y una parte considerable de sus vecinos, cuya rabia y descontento han sido etiquetados como “vandalismo descontrolado” de matriz “antisistema”. Son emblemáticas, en este sentido, las declaraciones de la alcaldesa de Madrid Ana Botella (PP), que condena “la violencia de los atentados de Burgos” utilizando términos y adjetivos propios de las retoricas antiterroristas. Pero, sin duda, el ejemplo más representativo de la amplia mistificación puesta en marcha desde arriba para deslegitimar el conflicto es el informe redactado por la Comisaría Provincial de Burgos sobre “la génesis del conflicto en Gamonal”.

Poniendo el acento en el carácter endógeno del conflicto, las autoridades se obstinan en subrayar el papel estratégico que el 15M habría jugado en Gamonal intentado que “una movilización por un problema casero y técnico se convirtiese en un movimiento social a nivel nacional en contra de la clase política, la banca y, en general, con los mismos objetivos del movimiento, manteniendo un estado de tensión para que el movimiento iniciado no muera por sí mismo.” Al intento inicial, pueril y falaz, de unir el origen de las protestas a supuestos “agentes externos” venidos de otras partes del Estado, se une ahora el interés por vincular al colectivo anarquista de Burgos, supuestamente violento y descontrolado, con el 15M y la asamblea vecinal de Gamonal. Según el informe, ya antes del inicio de las obras, en las asambleas convocadas “se fueron radicalizando las posturas y en los actos públicos fueron tomando protagonismo personas vinculadas al partido Izquierda Anticapitalista, anarquistas y militantes de la Asamblea Gamonal 15M”, olvidando las profundas diferencias teóricas, políticas y prácticas que caracterizan a estos colectivos. El énfasis del informe en remarcar el “dirigismo anarquista” y “foráneo” de las protestas de Gamonal no sólo tiene el efecto de desacreditar las consciencias individuales de los “autóctonos”, las razones y significados más amplios de la lucha, sino que manifiesta de forma alarmante la infiltración del cuerpo policial en la vida cotidiana de los vecinos, controlando actos, conductas y legitimas expresiones del rechazo mediante técnicas de control y métodos contrainsurgentes propios de un Estado policial. No sorprende, pues, que diferentes vecinos de Gamonal discrepan rotundamente con esta visión deformada que reduce la complejidad social de Gamonal a un “ensayo revolucionario no exportable”, y defienden otra versión de los hechos.

Como señala Berta, vecina que ha seguido con constancia las manifestaciones, “los colectivos que forman parte de la Asamblea Vecinal de Gamonal son muchísimos. Básicamente estamos ahí todos unidos pero sin pertenecer a nada. Hombre, siempre hay alguien, pero la mayoría de los que vamos a la asamblea, o madrugamos por la mañana para estar de retén, pues somos gente como yo que tiene un hijo y que el hijo también madruga. La mayoría de la gente está aquí a título individual […] Somos vecinos de Gamonal y la mayoría de nosotros no pertenecemos a partidos políticos, y a los que pertenezcan, en estos momentos y en esta cuestión, no les interesa ni la política ni los partidos políticos y punto”.

Desmintiendo la instrumentalización que algunos partidos o colectivos pudieran haber hecho de las protestas, Berta destaca un elemento muy importante en la composición de las luchas cuando afirma con orgullo que, en Gamonal, “los que más se han movido son los que tienen más futuro… y que no se retienen, la mayoría son los jóvenes. Pero jóvenes no de fuera eh, jóvenes de aquí de Gamonal. Yo llevo 30 años aquí y me conozco a muchísima gente, esto es un pueblo […]. No sé si los colectivos del 15M también están allí. Yo lo único que puedo decir es que la gente que ha estado en las manifestaciones, la gente que ha estado en las asambleas y la gente que ha estado en la cárcel todos son de aquí, del barrio, de aquí de Gamonal. No ha habido intrusos. No ha habido “violentos”,…los únicos violentos son los antidisturbios, la gente va de forma pacífica y si tu atacas pues responden, y para la gente joven, pues es su futuro […] Todos los chavales que estaban fuera por trabajo o no sé qué, se han vuelto por el fin de semana y se han unido a las protestas. Yo creo que esto ya es una chispa que se va a correr por todos lados”.

A partir de estas consideraciones, las verdaderas razones que sustentan la protesta vecinal en contra de la transformación de la calle Vitoria muestran un peso mucho más consistente respecto a la superficialidad de las posturas que muchos medios, autoridades, e incluso la administración, se han empeñado en mantener desde el origen del conflicto. “Lo que no queremos es que se recurra a nuestro dinero, porque Gamonal es un barrio obrero con 18.000 personas en el paro, todos jóvenes y de 40 años”, afirma Berta, y quejándose de la falta de trasparencia por parte de las administraciones denuncia los clientelismos políticos y los intereses privados en la ejecución de las obras del Bulevar: “aquí es que hacen las cosas siempre por nocturnidad y alevosía, que te despiertas un día y te encuentras una maquina haciendo una zanja. Vamos a ver, aquí siempre hay interese ocultos. Aquí el Sr. Méndez Pozo es el dueño y Señor de Burgos, él que adjudica las obras a quien le da la gana y a quien quiere, íntimo amigo de este alcalde, del otro y de él de la moto. Y entonces ahora le ha parecido estupendo levantar una calle cuando tiene otro bulevar empezado desde hace tres años y sin terminar. Vamos, la cosa no está nada fácil…, pero es que no vamos a ceder. No se cede, nuestra posición es inamovible, que tapen la calle y que se vayan las máquinas y los antidisturbios porque es que parece esto una ciudad tomada”.

A las declaraciones de Berta se añaden las argumentaciones de otra vecina, Lourdes, trabajadora social en Gamonal durante los ’70: “yo creo que debajo de todo este lío hay sospecha, y muchas, pero lo difícil es demostrar estas sospechas. Lo que parece particularmente descabellado es que se haga un bulevar cuando el barrio necesita un montón de cosas que no tiene, y esto va a suponer aumentos de precios en los pisos y una deuda pública casi triplicada”.

En esta dirección, para Lourdes las protestas actuales sólo pueden entenderse si se toma en consideración la composición socio-económica y la evolución histórica de Gamonal a partir de su propia planificación, que fue subordinada a las exigencias de la actividad industrial y en favor del aumento del espacio urbano edificable en el resto de Burgos: “Gamonal se formó como consecuencia de la inmigración de la gente de los pueblos a la ciudad, a principios de los ’60, cuando el alcalde de aquella época montó un Polo de Desarrollo Industrial y hubo una avalancha de gente del pueblo que se vino aquí, y entonces se construyeron casas de muy mala calidad para acoger a toda esa gente. Es el típico barrio obrero que queda en las afueras de la ciudad […]. Hasta el año ’55 se quedó como pueblo, a partir de aquel entonces se anexionó a Burgos, y empezaron los problemas”.

Lourdes, que por razones laborales conoce muy de cerca el sector de la construcción en Burgos, lamenta la escasa evolución de la vivienda social que se construyó para la población a consecuencia de la anexión de Gamonal al resto de la ciudad: “La vivienda en los años ’60 era una lotería, además haciendo casas a troche y moche, rápidamente, para resolver a esta gente, y donde las ansías de ganar dinero…, pues imagina, son casas de muy mala calidad, de pésima calidad. Estas fueron las primeras, luego hay otras casas de otro tipo, pero cuando se empezó a hacer eso no se tuvieron en cuenta muchas cosas, no había servicio social de ninguna clase, ni guarderías, apenas colegios, ni parkings…”.

A la par que la inmensa mayoría de los polígonos de viviendas que caracterizaron el desarrollismo español típico de los ’60, la realización de Gamonal fue el resultado de una “creación instantánea” que generó graves problemas estructurales desde el principio: viviendas de mala calidad, inexistencia o deficiencia de equipamientos básicos, falta de servicios sociales, etc. Es decir, se trató de alojar en las afueras de la ciudad a una clase obrera que tenía que ser convertida en la nueva y moderna “clase media”, hija de las políticas desarrollistas de los ministros del OPUS, más productiva y con mayor poder adquisitivo que pudiera enfrentar la naciente liberalización del mercado. Así que, si en el pasado la creación de Gamonal podía verse como la respuesta a una necesidad de carácter político – y no social- impulsada mediante un urbanismo tardo-franquista de corte clasista, hoy día las obras de construcción del Bulevar deberían ser entendidas dentro del marco de la globalización y la competencia actual entre ciudades en los procesos de regulación del valor de cambio del espacio.  En este sentido, la percepción mediática y la utilización administrativa de Gamonal en clave preferentemente política y económica es la evidencia de cómo la construcción del Bulevar puede funcionar como generador de importantes expectativas de capitalización de rentas mediante procesos de urbanización del espacio innecesarios o no prioritarios.

En otros términos, Gamonal es una escenificación dramáticamente real, y a escala local, de una situación y una dinámica global serializada que algunos autores denominan “acumulación por desposesión” y donde uno de los principales factores en juego es el espacio urbano. El guion es lo de siempre, y cuenta con tres actores principales: el político (con su administración ineficaz), las élites (con su poder económico), y el pueblo (con su lucha constante). Los dos primeros actores van de la mano, interesados uno y otro en el enriquecimiento mutuo, ya que el político asigna estratégicamente éste o aquél proyecto y el dinero de los impuestos va a parar en los bolsillos de las élites económicas. Acto seguido, se planifica una fastuosa obra de “transformación”, “regeneración” o “mejora” de algo que no necesita ninguna de éstas u otras intervenciones. El pueblo, en paro, empobrecido y extenuado, mira incrédulo, boquiabierto y desconcertado, pero no calla, y al ver al político gastarse el dinero público en cemento para que el poder económico pueda seguir aumentando su patrimonio y su domino, se vuelve protagonista y se rebela. Y es aquí donde entran en escena otros dos actores, de segunda pero imprescindibles: los medios de comunicación y la autoridad competente. El papel del primero es desinformar, el del segundo mantener “el orden público” utilizando la fuerza y la violencia. Periódicos, radios y televisiones se convierten así en el principal altavoz al servicio del poder económico (cuando no son ellos mismos), generando una descarada manipulación de la opinión pública mediante la criminalización de la protesta y la definición sistemática de los manifestantes como “radicales”, “anarco-insurreccionalistas”, “pseudo-terroristas”, “vándalos”, “incívicos” o “anti-sistema”. Es decir, comportamientos disidentes cuya “corrección” necesitaría y, a la vez, justificaría la intervención inminente de la autoridad a base de porrazos. Recordando las palabras de Berta, “no ha habido “violentos”,…los únicos violentos son los antidisturbios, la gente va de forma pacífica y si tu atacas pues responden, y para la gente joven, pues es su futuro […].”

Lo que podemos leer entre líneas en este guion es que el urbanismo neoliberal no puede garantizar el éxito de atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales sin la generación de retoricas de deslegitimización de la conflictividad urbana. Como demuestra el caso de Gamonal, dicha retoricas estarían orientadas hacia el mantenimiento de la movilidad económica del espacio, necesaria para salvaguardar su condición de mercancía y perpetuar la producción de plusvalías económicas. Sin embargo, los inversores y planificadores de Gamonal han olvidado tener en cuenta que sus habitantes no son simples consumidores de su espacio, sino agentes que participan activamente en su proceso de urbanización articulando un denso sistema de cohesión social que reclama un uso extensivo y no instrumental del espacio. A pesar de los discursos y las retoricas del Poder, estos días Gamonal ha demostrado que la lucha vecinal es capaz de marcar una ruptura en la ejecución de las prácticas urbanísticas de la geografía del capital. Su resistencia transgeneracional, su rabia y su orgullo han confirmado una vez más que la lucha popular puede llegar hasta subvertir las relaciones de poder que dan forma a la ciudad neoliberal. Pero como nos enseñan los vecinos de Gamonal, que a pesar de todo siguen aún en la calle defendiendo su espacio, esta lucha ahora tendremos que mantenerla en pie.

2 comentarios

Archivado bajo Antropologia urbana

La rabia de Gamonal. Aspectos claves para entender un conflicto anunciado

Vecinos en la calle Vitoria, Gamonal | Fuente: Santi Otero (público.es)

Vecinos de Gamonal en la calle Vitoria | Fuente: Santi Otero (público.es)

por Doris Palacín (vecina de Gamonal) y Giuseppe Aricó (OACU)

Cualquier persona ajena a lo que está ocurriendo estos días en Gamonal podría fácilmente no entender por qué se están produciendo unas protestas tan contundentes en una ciudad aparentemente “tan tranquila” como Burgos. Para entender realmente lo que está pasando en Gamonal, es necesario escarbar mucho más en profundidad la superficie edulcorada de lo “inexplicable” que nos ofrece el discurso político y mediático dominante. En los vídeos editados por el Ayuntamiento de Burgos sobre el proyectado Bulevar de Gamonal se ve un carril bici, la ampliación de la zona peatonal actual, nuevos espacios verdes y zonas infantiles, así como la consecuente promesa de puestos de trabajo. Así presentado suena bien. Según palabras del concejal de Fomento, éstos vídeos fueron hechos para “comunicar las bondades del proyecto” ante las discrepancias de la Plataforma Bulevar Ahora NO y para solventar la supuesta falta de conocimiento que las personas de Gamonal tenían respecto al proyecto. ¿Dónde están, pues, las perversiones del mismo? Analicemos el proyecto sin música alegre de fondo.

Según la memoria publicada en la web del Ayuntamiento, el proyecto abarca, en una primera fase, el tramo de la calle Vitoria que va desde la Glorieta Bilbao hasta Eladio Perlado. Posteriormente, en una segunda fase, el Bulevar continuaría hasta Juan Ramón Jiménez, alcanzando una superficie total de 70.207,47 m2 de obra. Esto supone intervenir una de las arterias principales de la ciudad, una calle eminentemente comercial y vía de descarga del tráfico de Gamonal. Ya en la primera fase, cuyas obras comenzaron el jueves 9 de enero,  se planteaban transformaciones urbanísticas importantes. Algo que cuestionaría, de forma directa, el ingente coste del proyecto, los supuestos beneficiarios de su adjudicación y el impacto social del mismo sobre los vecinos. De seguir adelante el proyecto, el tráfico quedará reducido a un carril por sentido, en lugar de los dos actuales. En un principio se planteaba la opción de restringir el tráfico a los coches privados. Esto, sin embargo, fue rechazado posteriormente por el Ayuntamiento. Se llevará a cabo un aparcamiento a la altura del número 141 de la calle de Vitoria, frente a la Barriada Juan XXIII. En concreto, de dos plantas y 256 plazas de aparcamiento, las cuales posteriormente quedaron reducidas a 250, lo que supone la eliminación de unas 100 plazas de respecto a las 355 actuales, y con el agravante de ser en régimen de concesión por 40 años y al precio de 19.225 euros. Se creará un aparcamiento en superficie en la zona de las Torres, entre la calle Gonzalo de Berceo, Severo Ochoa y Manuel Altolaguirre, de 16.580,30 m2 y con 537 plazas de aparcamiento. Se construiría en un solar que, aunque la memoria señala que está en desuso, ya funciona como parking. Sin asfaltar, sí, pero parking al fin y al cabo.

En cuanto a los fundamentos estéticos que justifican este proyecto, en la memoria se apunta que “está basado en el principio de no discriminación o penalización al barrio de Gamonal”, y añade que “garantiza el tratamiento de la principal calle del Barrio de Gamonal en las mismas condiciones de diseño y calidad contemporánea que han permitido que el nuevo Bulevar ferroviario [ya existente en la ciudad] se convierta en una referencia a nivel nacional e internacional”. Con respecto a esto habría que investigar si, realmente, el barrio de Gamonal se siente discriminado por no tener en sus calles unas bombillas de diseño iguales a las que se pusieron en dicho Bulevar Ferroviario. También se sustituirá todo el mobiliario urbano y todas las canalizaciones de servicios (agua, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, gas natural y red de riego e incendios). Supuestamente, se encuentran deterioradas. Se prevé que las obras, adjudicadas por 7.893.234,54 euros el 10 de octubre de 2013, duren 16 meses y sean ejecutadas por la UTE Bulevar Calle Vitoria, formada por las burgalesas Copsa y Aroasa (del grupo Arranz Acinas), la constructora de uno de los socios habituales de Antonio Miguel Méndez Pozo, importante constructor conocido como “el Jefe”. Por otra parte, la dirección de las obras y el diseño del proyecto han sido adjudicadas a M.B.G. Ingeniería y Arquitectura SL, sita en el Edificio Promecal y propiedad del mismo Méndez Pozo, que cobrará 240.000 euros por ello. El circulo empieza a cerrarse.

Puestos de manifiesto estos aspectos, nos queda todavía una cuestión muy importante por aclarar: ¿qué repercusión tendría la ejecución de esta obra para el barrio? Los vecinos y vecinas que viven a ambos lados de la calle temen que sus edificios no estén preparados para que se abra un parking subterráneo frente a sus casas. Estos bloques de viviendas fueron construidos a finales de los años 60, en el lado de la barriada Juan XXIII, y a finales de los ’70 al otro lado de la calle. Las personas que compraron los pisos en ese momento eran, principalmente, emigrantes del campo con escasos recursos económicos que no se podían permitir el lujo de tener un coche.  Por eso no se construyeron garajes subterráneos. Por lo tanto, son edificios con pocos cimientos que podrían verse dañados por la obra. Además, según comenta Rosana, vecina arqueóloga, la calle Vitoria está asentada en un terreno inestable, formado por arenas y gravas cuaternarias. Y es que la calle Vitoria era la llanura de inundación del río Pico antes de que se comenzara a edificar, las aguas subterráneas son abundantes y permanentes en la zona, lo que también pone en tela de juicio la viabilidad del parking. Esa población que entonces emigró del campo a la ciudad es hoy una población envejecida que ha visto mermadas sus pensiones con los últimos recortes. Y las familias recién llegadas a la zona  son jóvenes de clase obrera hipotecados que, con suerte, han mantenido su trabajo. En cualquier caso, el grueso de este barrio de 90.000 habitantes no se puede permitir estos precios.

Analizadas éstas y otras características del proyecto se llega a la conclusión de que el Bulevar es totalmente innecesario ya que, lejos de solucionar el supuesto problema del aparcamiento del barrio, más bien lo privatiza, poniendo para ello en grave peligro la estabilidad de los edificios aledaños. Pero esto no es todo. Preguntando a los vecinos y vecinas a pie de calle sobre su parecer sobre la obra, la respuesta más común es que no es el momento para un proyecto así y menos con un presupuesto inicial de 8 millones de euros. En la calle la gente infla la cifra porque sabe que toda inversión de esta envergadura acaba siendo rebasada. En cualquier caso el mensaje central “Ahora no”, lanzado por la Plataforma Bulevar Ahora NO, ha calado en el barrio. Según comenta uno de los vecinos, no se puede gastar esa cantidad de dinero en el Bulevar cuando “se están cerrando guarderías, se reducen los presupuestos de los centros cívicos, se recorta en servicios sociales y cuando hay calles que no tienen alumbrado público”. Otro de los vecinos, teniendo en cuenta la situación de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento, cuenta que “ni siquiera ha pagado el otro Bulevar”, y no entiende que ahora se empiece este proyecto. “Es un gasto del que se puede prescindir” – opina. Otra vecina señala que ha salido a la calle porque no quiere que el alcalde se ría de ella, “no ha preguntado a nadie. Y hay gente que se está quedando sin casa y sin trabajo. Ahí es donde tiene que ir el dinero”.

Por otro lado, los vecinos y vecinas entienden que este es un proyecto impuesto. A fecha 13 de enero, el Diario de Burgos desmentía que el proyecto no se hubiera difundido ni explicado: “El Ayuntamiento organizó una primera exposición con las 8 propuestas presentadas al concurso de ideas en la Casa de Cultura de Gamonal. Hubo otra en el centro cívico de Gamonal Norte, y los mismos paneles se mostraron también en el Cívico de Capiscol. Los redactores del proyecto, junto a técnicos del Ayuntamiento y al propio Ibáñez han mantenido decenas de reuniones en Gamonal y Capiscol, para explicar las obras y para coordinarlas. A propuesta de los vecinos se incluyó en la actuación la calle Doña Constanza, que no estaba inicialmente”. Sin embargo, lo que están diciendo los vecinos no es que el proyecto no se explicara, sino que no se tuvo en cuenta la opinión de aquella parte del vecindario que estaba en contra. Puede que tuvieran en cuenta sugerencias de los vecinos que estaban a favor a la hora de elaborar el proyecto, pero ¿cómo se encajó la negativa de la otra parte del vecindario? Para saber un poco más sobre este tema, preguntamos a Manolo, vecino presente en las movilizaciones desde el principio. Manolo apunta que el Ayuntamiento nunca ha querido escuchar al vecindario. Que cuando este proceso comenzó hace dos años, los vecinos y vecinas de Gamonal ya expusieron su rechazo al proyecto a través de unas urnas que se ubicaron en las exposiciones antes mencionadas. Según reconoció el concejal Ángel Ibáñez, votaron 3.000 personas pero ellos consideraron que era una parte residual del conjunto de la población que no había que tener en cuenta. Así, el Ayuntamiento prefirió escuchar al Consejo de Barrio que, posiblemente influenciado por su composición (fundamentalmente peñas financiadas exclusivamente a través de subvenciones del Ayuntamiento), votó a favor del proyecto.

Otro de los factores que han hecho que la gente salga a la calle, aunque aquí ya la intensidad depende del bagaje de cada persona, es la sombra de la corrupción urbanística y el hartazgo del fomento del ladrillo como motor económico. En general, la gente en la calle entiende que el proyecto en su totalidad ha sido adjudicado a la empresa M.B.G. Ingeniería y Arquitectura SL, propiedad de Méndez Pozo. En realidad se trata de un malentendido, ya que sólo se ha adjudicado a esta empresa el diseño del proyecto y la dirección de la obra. En cualquier caso nadie se explica el empeño del Ayuntamiento en seguir adelante con la ejecución del Bulevar si no es por la trama de intereses y amiguismos que se esconde detrás. “La obra pública está parada pero hay que seguir satisfaciendo las necesidades de los amigos, claro…” – comenta un vecino al respecto. La sombra de Méndez Pozo es alargada. Este hombre lleva años tejiéndose una tupida red de contactos e influencias en el seno del Partido Popular, algo que ha tenido una influencia indudable en las políticas locales de los Ayuntamientos de turno. Méndez Pozo es dueño de Promecal, un gran grupo de comunicación gestor de dos cadenas de televisión (Navarra Televisión y RTVCYL), frecuencias de radio, (Promecal explota sus frecuencias en Castilla y León de la mano de Onda Cero y gestiona Vive! radio, una radio fórmula con presencia en las 9 provincias de la región a través de 13 emisoras) y numerosas cabeceras de prensa (La Tribuna De AlbaceteDiario de ÁvilaDiario de Burgos, etc.). Esto le convierte en una figura para el sostén ideológico del Partido Popular y le otorga al tiempo una influencia incalculable. Lo que diferencia a Méndez Pozo de Berlusconi es que el primero, en lugar de optar por la política, optó por la construcción. Méndez Pozo ya fue condenado a siete años de prisión por el Caso Burgos, en base a un delito de falsedad en documentos públicos y privados en relación con distintas irregularidades urbanísticas en la ciudad. Su relación con el actual alcalde, Javier Lacalle, y su influencia en el desarrollo del proyecto son imprecisas. Pero el propio Lacalle, entonces concejal de urbanismo, ya se vió implicado en 2006 en otra gran polémica al haber realizado un viaje a la Costa Azul francesa con todos los gastos pagados por varios constructores encabezados por el hijo de Méndez Pozo.

Son muchas razones, concretas y relacionadas con el Bulevar, las que han llevado a las vecinas y vecinos de Gamonal a salir a la calle. Pero detrás de la contundencia de las acciones, detrás del pulso firme de los chavales al tirar las piedras y al quemar los contenedores, está la situación de mierda (perdonen las personas sensibles) a la que se ha llevado el entero país por las, mal llamadas, políticas de austeridad. La situación de desempleo, la subida de impuestos, la falta de medios para llegar a fin de mes, los desahucios, los recortes en los servicios públicos y el hartazgo con la corrupción política están presentes en las asambleas y en las conversaciones en la calle. Como decía un vecino, “esto es el reflejo de la situación general de descontento, del queme. Esto es el reflejo de las políticas nacionales, de Madrid”. Una vecina creía que esta movilización haría posible seguir con otras, para parar desahucios, para seguir movilizándonos. “Al estar ya organizados, será más fácil” – decía. Otro vecino esperaba que también fuera posible ir a más. “Ojalá sirva para que se nos quite la caraja”- declaraba. Otros, en cambio, lo veían como una protesta puntual en contra de un proyecto concreto. A pesar de la paralización temporal de las obras, anunciada ayer por el propio alcalde Lacalle, los vecinos de Gamonal desconfían y siguen apropiándose con orgullo de la calle Vitoria. La real evolución de esto sólo el tiempo lo dirá, de momento lo que está claro, y que coincide con uno de los cánticos vecinales, es que “quien siembra miseria, recoge rabia. ¡Rabia, rabia, rabia!”.

1 comentario

Archivado bajo Antropologia urbana

Efecto Gamonal

manibcn_gamonalEMPEZAMOS LA CAMPAÑA POR GAMONAL

Puede ser la mecha que encienda el país y esta pagina está creada para darle toda la cobertura que se necesite a este barrio y a todos los que sufran la represión política que se está dando en España. ¡Este es el efecto Gamonal!

+ info: http://efectogamonal.tk/

Deja un comentario

Archivado bajo Antropologia urbana

Ruta pel Cooperativisme Històric de la Barceloneta

Ruta per la Barceloneta cooperativa i indignada

Ruta per la Barceloneta cooperativa

Seguint el calendari de les rutes cooperatives pels barris barcelonins que impulsen els companys de La Ciutat Invisible, el proper dissabte 9 de gener del 2014 tindrà lloc la Ruta pel Cooperativisme Històric de la Barceloneta.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Deja un comentario

Archivado bajo Antropologia urbana, Cooperativisme