Anaïs Madera

Perfil

Graduada l’any 2019 en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, realitzant com a treball final de grau una aproximació al neodruïdisme o druïdisme contemporani a la Hermandad Druida Dún Ailline (HDDA). Màster en Antropologia i Etnografia per la mateixa universitat l’any 2020 amb el treball final de màster titulat El retorno de los druidas. Aproximación etnográfica a la (re)construcción y la reivindicación religiosa del druidismo contemporáneo desde la Hermandad Druida Dún Ailline. Actualment segueix fent recerca sobre druïdisme contemporani a Catalunya, centrant-se en la voluntat de restaurar i reivindicar el carácter religiós del druïdisme com a suposat culte antic que hauria estat practicat als poblats celtes. Es tracta de la investigación a la que destinarà la seva tesi doctoral dins el programa de doctorat Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona. Alguns dels seus principals interessos de recerca serien la presencia i aparició de noves formes d’espiritualitat i la pràctica religiosa neo-tradicionalista. És també membre de GREMHER-GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials) de la Universitat de Barcelona i del GRAIC (Grup de Recerca Antropològica sobre els Impactes de la COVID-19) de l’Institut Català d’Antropologia.

Contacte

Email: anaismadera@gmail.com