L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un col·lectiu dedicat a l’estudi de la ciutat i un dels seus elements constitutius, el conflicte. 

Integrat per investigadors i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de la ciutat fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia humana i la criminologia, entre altres.

La conflictivitat social és inherent a la societat urbana, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta.

Bicibus: Les mobilitats sostenibles a Barcelona

En l'última dècada, la ciutat de Barcelona s'ha consolidat com a referent en la implementació de noves transformacions urbanes amb les quals es pretén donar resposta a la "emergència climàtica" i donar lloc a un nou model de "urbanisme sostenible”. Entre els projectes que s'estan…

Continue reading...

Anthropology facing ethnic cleansing

By Stefano Portelli A few years before his death in 2015, David Graeber visited the West Bank. A Jew raised in New York in a family "completely immersed in Zionist propaganda," the anarchist anthropologist was not only struck by the flagrant violations of human rights…

Continue reading...

La antropología frente a la limpieza étnica

Por Stefano Portelli Unos años antes de su muerte, en 2015, David Graeber visitó Cisjordania. Judío, criado en Nueva York en una familia "sumergida completamente en la propaganda sionista", el antropólogo anarquista quedó impresionado no sólo por las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte del ejército israelí, sino también por…

Continue reading...