La conflictivitat social és inherent a la societat urbana, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta.