HISTÒRIA

L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), nascut l’any 2012 arran de l’organització de les 1es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà, és un col·lectiu dedicat a la recerca i la formació amb especial èmfasi en l’estudi de la ciutat i en un dels seus elements constitutius, el conflicte. Integrat per investigadors i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de la ciutat fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia humana, la criminologia, etc.