L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un col·lectiu dedicat a l’estudi de la ciutat i un dels seus elements constitutius, el conflicte. 

Integrat per investigadors i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de la ciutat fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia humana i la criminologia, entre altres.

La conflictivitat social és inherent a la societat urbana, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta.

La festa domesticada? Protocols i noves sintaxis festives

Jornades organitzades el 26 d'octubre de 2023 a la Sala Jane Addams de la Universitat de Barcelona. S’adrecen a personal tècnic dels àmbits de cultura, festes i participació; persones i professionals vinculats als àmbits de l’antropologia, gestió cultural i patrimoni cultural, i juntes directives i…

Continue reading...

Presentació del llibre "22@Barcelona"

Resum: ¿Qué pueden otras ciudades, y la gente que vive su cotidianeidad en ellas, aprender sobre el «Modelo» de distrito de innovación de Barcelona? Tras una concienzuda aproximación, ¿encontrarán en el Distrito 22@ todo lo que un distrito de innovación se supone que tiene que…

Continue reading...