Dario Lovaglio

Perfil

Llicenciat en sociologia en la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, autor i traductor de diferents articles i assajos sobre moviments socials, comunicació política i transformacions urbanes. És membre, a més del OACU (Observatori d´Antropologia del Conflicte Urbá),  del GRECS (Grup de Recerca Sobre Exclusió i Control Socials) i del GRACU (Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbá) de la Universitat de Barcelona. Doctorand al Departament d’Antropologia Social i Cultural (UB) duent a terme la seva tesi doctoral sobre l’aplicació i els efectes de l’anomenat “post-model Barcelona”.

Contacte

Academia.edu: https://ub.academia.edu/DarioLovaglio