Declaració de l’OACU: Repressió a Colòmbia

[Català]

 

A l’atenció del President de la República de Colòmbia, Excm. Sr. Iván Duque:

Des de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) volem rebutjar les mesures repressives del Govern de la República de Colòmbia que s’estan produint en aquests dies.

Des del passat 28 d’abril, milers de ciutadans i ciutadanes colombians s’han manifestat en diferents regions de país, tant en àrees rurals com a centres urbans, per demostrar mitjançant expressions pacífiques el seu descontentament davant la proposta de reforma tributària vinculada a la pandèmia que després es va anar transformant en una protesta nacional per l’augment de la pobresa, la desocupació i la desigualtat estructural. Gràcies a aquestes mobilitzacions, el govern colombià va retirar el seu projecte de llei de reforma fiscal, però les demandes socials van més enllà.

En aquest exercici del dret constitucional a la protesta, estudiants, obrers, camperols, sectors de la comunitat LGBTIQ +, afrodescendents, pobles indígenes i altres tants col·lectius de la societat colombiana han reclamat al Govern Nacional de Colòmbia que les seves demandes siguin escoltades. No obstant això, la resposta governamental a aquestes mobilitzacions ha estat la repressió i l’ús desmesurat de la força pública (Policia, Policia Antiavalots i Forces Armades), que van des de la militarització de les ciutats o l’ús d’armes letals i «no letals» en contra dels manifestants fins a l’atac a organismes de Drets Humans locals i d’organitzacions internacionals, com és el cas de la missió de les Nacions Unides (NU). Després de diversos dies de protesta, el resultat d’aquestes violacions de drets i atemptats en contra de la ciutadania del país s’ha traduït en diversos assassinats, lesions, violència sexual i detencions arbitràries per part de la força pública.

Com antropòlegs i antropòlogues, considerem aquesta ciència social com l’àmbit idoni per la reflexió i l’anàlisi crític de totes les societats, i per això hem optat per pronunciar-nos davant la violència desmesurada que s’està vivint a Colòmbia i solidaritzar-nos amb el poble colombià. Així, donem suport a una solució dialogada pel malestar social; una solució que impliqui enfrontar definitivament les desigualtats estructurals, la pobresa i la criminalització dels moviments socials i obrers, la violència exercida sobre els pobles i ètnies minoritaris, els camperols, així com altres grups que han patit la pressió i l’abús des de l’Estat i els elements paramilitars des de fa anys, i a la que no és aliena el paper desenvolupat pels Estats Units i el Pla Colómbia. Tenim la convicció que cap forma de violència hauria de ser exercida i molt menys allà on es reclama l’exercici dels drets humans i civils per part de la població.


Manifestem, per tant, la nostra solidaritat amb el poble colombià. Així mateix demanem al Govern Nacional de Colòmbia el cessament en l’ús de la força, la militarització i l’estigmatització de la protesta social. Cap forma d’ús de la força en contra de la població civil és admissible en un Estat de Dret.

 

[Castellano]

 

A la atención del Presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr. Iván Duque:

Desde el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) queremos rechazar las medidas represivas del Gobierno de la República de Colombia que se están produciendo en estos días.

Desde el pasado 28 de abril, miles de ciudadanos y ciudadanas colombianos se han manifestado en diferentes regiones de país, tanto en áreas rurales como centros urbanos, para demostrar mediante expresiones pacíficas su descontento ante la propuesta de reforma tributaria vinculada a la pandemia que después se fue transformando en una protesta nacional para el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad estructural. Gracias a estas movilizaciones, el gobierno colombiano retiró su proyecto de ley de reforma fiscal, pero las demandas sociales van más allá.

En este ejercicio del derecho constitucional a la protesta, estudiantes, obreros, campesinos, sectores de la comunidad LGBTIQ +, afrodescendientes, pueblos indígenas y otros tantos colectivos de la sociedad colombiana han reclamado al Gobierno Nacional de Colombia que sus demandas sean escuchadas. Sin embargo, la respuesta gubernamental a estas movilizaciones ha sido la represión y el uso desmedido de la fuerza pública (Policía, Policía Antidisturbios y Fuerzas Armadas), que van desde la militarización de las ciudades o el uso de armas letales y «no letales» en contra de los manifestantes hasta el ataque a organismos de Derechos Humanos locales y de organizaciones internacionales, como es el caso de la misión de las Naciones Unidas (NU). Después de varios días de protesta, el resultado de estas violaciones de derechos y atentados en contra de la ciudadanía del país se ha traducido en varios asesinatos, lesiones, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública.

Como antropólogos y antropólogas, consideramos esta ciencia social como el ámbito idóneo para la reflexión y el análisis crítico de todas las sociedades, y por eso hemos optado por pronunciarnos ante la violencia desmedida que se está viviendo en Colombia y solidarizarnos con el pueblo colombiano. Así, apoyamos una solución dialogada para el malestar social; una solución que implique enfrentarse definitivamente las desigualdades estructurales, la pobreza y la criminalización de los movimientos sociales y obreros, la violencia ejercida sobre los pueblos y etnias minoritarios, los campesinos, así como otros grupos que han sufrido la presión y el abuso desde Estado y los elementos paramilitares desde hace años, y en la que no es ajena el papel desarrollado por los Estados Unidos y el Plan Colombia. Tenemos la convicción de que ninguna forma de violencia debería ser ejercida y mucho menos allí donde se reclama el ejercicio de los derechos humanos y civiles por parte de la población.

Manifestamos, por tanto, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Asimismo pedimos al Gobierno Nacional de Colombia el cese en el uso de la fuerza, la militarización y la estigmatización de la protesta social. Ninguna forma de uso de la fuerza en contra de la población civil es admisible en un Estado de Derecho.