Dolors García

Perfil

Dolors Garcia Torra és Diplomada en Infermeria per la Universitat Ramon Llull (1999), Llicenciada en Antropología Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2007) i Doctora en Antropología Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2019). La tesi, amb el títol Apropiacions socials d’un espai funerari arquitecturitzat: el cas del Cementiri Nou d’Igualada, versa sobre el ritual funerari portat a terme en un marc físic i simbòlic caracteritzat per ser un cementiri contemporani – el Cementiri Nou- projectat per dos arquitectes de renom internacional, Enric Miralles i Carme Pinós, en una localitat, Igualada, en la qual majoritàriament s´observa la predilecció de l’antic espai cementerial decimònonic – el Cementiri Vell- a l’hora d’inhumar els ésser estimats. Al llarg de les seves pàgines hom va dilucidant l’impacte de l’arquitectura anomenada moderna en la societat actual. Actualment combina la seva feina en un hospital amb la publicació d’articles i la col·laboració docent. També forma part del grup de recerca OACU (Observatori d’Antropología del Conflicte Urbà).

Contacte

Email: dolors2garcia@yahoo.es