Guillermo Aguirre Núñez

Perfil

Doctorand al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut Català d'Antropologia (ICA), dels grups de treball de l'ICA Estat i Acció Pública (EiAP) i Cultura Popular i Conflicte (CPC), del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la UB (GRECS) i de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). Esporàdicament, també treballa de traductor de l'anglès al català/castellà, i del català al castellà i viceversa.

 Autor de la tesina de Màster “Citizen participation in a neoliberal context: ‘empty ritual or real power’? Analizing the project to redesing La Rambla avenue in Barcelona.”, presentada a Aalborg University Copenhagen (AAU), Dinamarca.

En l’actualitat, la seva tesi doctoral analitza la participació ciutadana com a part de les retòriques polítiques de la ideologia ciutadanista i la seva funció dins l’urbanisme neoliberal, centrant-se en el cas concret de la reforma de la Rambla de Barcelona. La investigació també aborda el paper que s'atorga a la cultura en les transformacions urbanístiques.

Els seus interessos de recerca inclouen, a més, els efectes socials i de l’ús de l’espai urbà provocats pel turisme, la gentrificació i les transformacions urbanístiques, així com els processos de despossessió material i simbòlica de l’espai.

Contacte

Email: guillermo.aguirre.n@gmail.com