Joan Uribe

Perfil

Línies temàtiques

 • Espai públic; control social; control i Poder; emergències socials; policía; sensellarisme; desigualtat; exclusió social

Grups de recerca als que es pertany

 • Membre del Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)
 • Membre del Grup de Recerca en Exclusió i Control Social (GRECS) de la Universitat de Barcelona, com a doctor investigador http://www.ub.edu/grecs/
 • Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) https://observatoriconflicteurba.org/
 • Membre del Grup d’Investigació en Infermeria, Educació i Societat (GIEES) de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, com a col·laborador investigador extern. Grup d’investigació en Infermeria, Educació i Societat (GIEES)

 Projectes finançats als últims anys

 • Títol del projecte: Disfuncions entre els àmbits de salut i social. Afectació a les xarxes d’atenció a les persones sense llar, a la salut mental i a la drogodependència
  • Entitat organitzadora: Taula d’Entitats del Tercer Sector a Catalunya
  • Entitat finançadora: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
  • Investigadora Principal: Núria Roca i Caparà. Equip de 4 investigadors.
  • Febrer 2011
 • Títol del projecte: Estat de salut de les persones en situació de sense llar de la Ciutat de Barcelona
  • Entitat finançadora: Fundació Jaume Bofill
  • Investigador principal: Dr. Joan Uribe Vilarrodona. Equip de 2 investigadors.
  • Gener 2009
 • Títol del projecte: Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, persones amb problemes de drogodependències i persones amb problemas de salut mental. La perspectiva dels professionals de la salut
  • Entitat organitzadora: Taula d’Entitats del Tercer Sector a Catalunya
  • Entitat finançadora: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
  • Investigadora Principal: Núria Roca i Caparà. Equip de 4 investigadors.
  • Maig 2012
 •  Títol del projecte: Persones sense llar en situació de carrer a Barcelona. Model d’abordatge i resolució integral per al conjunt del col·lectiu de persones sense llar de la ciutat. 
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  • Investigador: Joan Uribe Vilarrodona
  • Octubre 2014
 • Títol del projecte: Ocupacions insolents de l’espai públic. El civisme i les noves formes de participación ciutadana a les manifestacions de protesta.
  • Entitat finançadora: Institut Català d’Antropologia (ICA)
  • Equip investigador: Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics (ICA)
  • Febrer 2015
 • Títol del projecte: Diagnosi de situació de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona.
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  • Equip investigador: Joan Uribe Vilarrodona; Albert Sales; Ines Marcos
  • Novembre 2015

Treball professional (resum de l’experiència professional)

 • Director de Sant Joan de Déu Serveis Socials: Direcció, supervisió i gestió de tota l’activitat que s’hi desenvolupa, dirigida a l’acompanyament envers l’autonomia de persones sense llar. Compren la gestió de dos centres residencials d’inclusió social, per 52 i 90 persones; 50 places residencials en pisos d’inclusió; 25 places residencials en projecte de Housing First; un servei d’inserció laboral; recerca científica; participació activa en xarxes nacionals i internacionals; programes de sensibilització, incidència política, i suport a la formació.
 • Professor col·laborador al Gtau d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, de l’assignatura Antropologia de la Exclusió Social
 • Membre del Consell d’Administració (Board) de FEANTSA, European Federation of National Organisations Working with the Homeless
 • Membre de la Junta de FePsh , Federación Españolas de Entidades que trabajan con Personas Sin Hogar
 • Membre de la Vocalia de Pobresa de ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
 • Membre del Grup de Treball Inclusió i Pobresa de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (des de juny de 2008 fins a setembre de 2013)
 • Membre del Grup de Treball d’Habitatge de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Membre del Grup de Treball de FEANTSA Health Working Group

Publicacions

 • Uribe, J.; Alonso, S., (2009) Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, col·lecció Informes Breus, núm. 20, http://www.fbofill.cat/d.php?docID=507&t=1 ISBN: 978-84-692-7998-4  Dipòsit legal: B-47.223-2009
 • Uribe, J.; Alonso, S., (2009) Personas en situación de sin hogar en Barcelona: Perfiles, estado de salud y atención sanitaria, Sant Boi de Llobregat, Labor Hospitalaria, núm. 295-296 ISSN: 0211-8268   Dipòsit legal: B.2998-61
 • Uribe, J.; (2011) El costat fosc. Diari de camp d’un cotxe patrulla dels Mossos d’Esquadra, Barcelona, Cossetània Edicions, col·lecció prisma, núm. 28. ISBN: 978-84-9791-899-2 Dipòsit legal: B-28.234-2011
 •  Uribe, J., (2015) De la calle al hogar. Housing First como modelo de intervención y su aplicación en Barcelona, Ediciones San Juan de Dios, col.lecció digital Acogida, num. 1, ISBN: 978-84-939878-9-3 Depósito legal: B-27366-2014