Marc Dalmau Torvà

Perfil

Marc Dalmau és soci-fundador i membre de l’àrea de recerca de la cooperativa La Ciutat Invisible de Barcelona. És llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. És membre de l’OACU i de l’ICA i forma part dels moviments socials de base del barri de Sants. La seva labor de recerca s’orienta cap a l’estudi transversal de les transformacions socials de les ciutats contemporànies, des de quatre grans àmbits de coneixement: els estudis urbans, la història social i el cooperativisme i els moviments socials. Entre les seves motivacions principals hi ha l’estudi de la tensió entre les estratègies de producció i recomposició urbana del capital -com la gentrificació i la segregració- i les tàctiques d’apropiació i (re)producció social per part de la població, a partir de les relacions i pràctiques quotidianes dels habitants d’un territori determinat.

Publicacions, treballs inèdits i investigació

Contacte