Marc Morell

Perfil

La meva principal línia de recerca es basa en el caràcter de classe de la producció d'espai, on prov d’aplegar l’etnografia amb la teoria social a fi d’esbrinar les diferents formes que pren el qüestionament del capitalisme. És per això que també faig capficos a d’altres disciplines, com ara la geografia humana, la filosofia política i la història social. Em vaig doctorar en antropologia social a la Universitat de Barcelona (UB) i ara som investigador líder visitant a la Facultat de Comunicació de la Rīgas Strādiņa Universitāte (RSU), on desenvolup la meva pròpia recerca –amb treball de camp a Riga i Vilnius– entorn de l'economia política de les arts i les possibilitats de transformació social que aquestes contenen en l’actual context urbà postsocialista de les repúbliques bàltiques.

Anteriorment vaig ocupar càrrecs a la Universitetet i Bergen (UiB) i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a les quals vaig realitzar treball de camp a Malta i Mallorca respectivament. A partir de la “defectuosa democràcia” que representa el semi-paradís fiscal que és Malta i dels seus esforços per atraure IED dins de la perifèria global del plaer que ha arribat a ser la Mediterrània, vaig examinar la realització del valor en l'entorn construït i l’hegemonia de classe que manté la promesa de la societat rendista. Aquesta recerca va seguir el meu treball anterior a Mallorca on vaig considerar la gentrificació no com una expressió espacial de classes prèviament precipitades, sinó com un moment constitutiu en la seva creació; i on també vaig investigar la mercantilització turística de l'habitatge per part del capitalisme de plataforma, tot accentuant l'exclusió social i ampliant la lluita de classes.

Abans d'aquests projectes de recerca, vaig treballar a Mallorca sobre història oral i conflicte, i turisme i patrimoni per a diverses institucions, entre les quals la UIB, i sobre el mercat laboral agrari i la immigració extracomunitària a Catalunya per a la UB. En els següents anys vull desenvolupar la meva investigació actual als països bàltics i, un cop finalitzada, m'agradaria tornar a la Mediterrània occidental i centrar-me en el potencial d'urbanització de Sardenya, alhora que dirigir un equip de recerca a tota la regió dedicat a l'estudi de les implicacions de classe del valor del metre quadrat sota el sol.

Si bé també públic en català i en castellà, la majoria dels meus escrits apareixen en anglès, ja sigui com a capítols publicats en volums editats (per exemple, Berghahn, Routledge i Cambridge University Press) o com articles en revistes revisades per parells (per exemple, Antipode, 2022; Focaal, 2018; i Etnográfica, 2009). També he coeditat un llibre: The Making of Heritage (Routledge, 2015); i estic planejant d'escriure dues monografies basades en la meva recerca a Mallorca i Malta. L'oportunitat de participar com a revisor per a revistes com Annals of Tourism ResearchAnthropological NotebooksAnthropology of Work ReviewCritique of AnthropologyCurrent AnthropologyFocaalJournal of Mediterranean Studies, o Urban Studies, no només és un repte plaent, sinó que també ajuda a l’hora d’afinar la meva pròpia producció escrita.

Mentre que a la UiB vaig impartir cursos d'antropologia urbana, capitalisme, ecologia política, antropologia econòmica i antropologia política, a la UIB vaig impartir una introducció a l'antropologia social, una geografia de la globalització, i d'altres més específiques com ara antropologia de les migracions, antropologia del turisme i geografia rural. Els meus cursos més exitosos a la UIB, però, van ser una altra antropologia urbana i un curs sobre territori i societat, tots dos varen rebre avaluacions de satisfacció per sobre de la mitjana. També tenc experiència docent a L-Università ta’ Malta (UM), la Universität Leipzig (UL), la UB i la Universitat Oberta de Catalunya.

A part de la meva experiència laboral, he estat investigador visitant a la UM, la Universitat de Manchester, la Queen's University Belfast i la UL. A més, compartesc la meva feina als mitjans de comunicació i estic compromès amb diferents grups de recerca i associacions professionals, com ara l'Institut d'Antropologia de les Illes, que vaig fundar juntament amb d’altres a les Illes Balears i Pitiüses, i de la que en som membre de la junta després d'haver exercit com a secretari.

Contacte

Hom pot trobar més informació pel que fa a les meves línies de recerca, publicacions i participacions a congressos aquí

Email: antropolegsocial@gmail.com