Marc Sierra

Perfil

Estudiante en Antropología social y cultural por la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de trabajo Cultura popular i conflicte del Institut Català d’Antropologia (ICA) donde ha participado en dos proyectos: Obrir els ulls. Els processos de presa de consciència sota el tardofranquisme (1966-1977) y en Gegants de barri: Gegants i geganters en la recuperació festiva del carrer a Barcelona després de la dictadura franquista i la transició, ambos en colaboración con el OACU.