Oriol Pascual

Perfil

És graduat en Antropologia social i cultural per la universitat de Barcelona (2019) i màster en Antropologia i Etnografia per la mateixa universitat (2021) amb el treball final de màster titulat “Has vist l’esquerda per a tirar los desitjos?: A propòsit d’un Sant Popular en el si del cementiri urbà; una aproximació etnogràfica al cas del Santet del Poblenou de Barcelona”, centrada en el fenòmen del Santet del Poblenou.

Actualment, en el marc del Programa de Doctorat Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona continua la seva recerca a propòsit d’un mort canonitzat al cementiri per instàncies populars. A partir d’aquí, la seva recerca té com a objectius principals copsar i examinar les dinàmiques discursives, pràctiques i rituals sorgides a redós d’una figura religiosa no oficial (és a dir, no reconeguda dins el santoral catòlic) i, en tant que subalterna, aliena a les estructures de la fe normativa i institucional; des d’una mirada on, la noció de cultura popular és emprada per remarcar la capacitat creativa de col·lectius socials subalterns.

A més a més dels que han centrat la seva recerca de màster i, ara, de doctorat, els seus interessos investigadors versen al voltant de la diversitat religiosa en el context post-secular, la cultura popular com a la capacitat creativa de col·lectius socials subalterns i com aquestes, d’una forma enfrontada a la ideologia hegemònica, es materialitzen en l’espai urbà.

En aquesta mateixa línia, participa activament de grups de recerca com son l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), el Grup de Recerca en Mistiques i Heterodòxies Religioses (GREMHER), integrat dins del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona (GRECS-UB) i el Grup sobre Cultura Popular i Conflicte de l’Institut Català d’Antropologia (CPC). També és membre de la Comissió de la memòria històrica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Contacte

Email: pascualperez.oriol@gmail.com