L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un col·lectiu dedicat a l’estudi de la vida urbana i un dels seus elements constitutius, el conflicte. 

Integrat per investigadors/investigadores i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de les conseqüències socials de depredació capitalista de les ciutats, fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’art, l’arquitectura, l’urbanisme i la geografia humana i la criminologia crítica, entre altres.

La conflictivitat social és inherent a la societat urbana, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta.

IV Jornades Internacionals d'Antropologia del Conflicte Urbà

Quotidianitats movedisses: Poètica, política i conflicte a l’espai urbà Cotidianidades movedizas: Poética, política y conflicto en el espacio urbano Shifting everyday lives: Poetics, politics, and conflicts in urban space 10 anys de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) 10 años del Observatorio de Antropología del…

Continue reading...

Cuidados, Diana Padrón

Léxico ciudadanista: reflexiones sobre el discurso de la nueva izquierda, es un ciclo de seminarios organizado por Dario Lovaglio y Guillermo Aguirre en el seno del Observatori de l'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). Después del ciclo de movimientos sociales anti-austeridad de 2011, la izquierda española…

Continue reading...