L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un col·lectiu dedicat a l’estudi de la ciutat i un dels seus elements constitutius, el conflicte. 

Integrat per investigadors i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de la ciutat fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia humana i la criminologia, entre altres.

La conflictivitat social és inherent a la societat urbana, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta.

1es Jornades Internacionals d'Antropologia del Conflicte Urbà

ANTROPOLOGIA DEL CONFLICTE URBÀ Aquestes Jornades estan dedicades a la memòria de Neil R. Smith (1954 – 2012) “En l’ambient urbà, les vagues i els petits moviments revolucionaris són endèmics.La ciutat, i especialment la metròpoli, es troba en un equilibri inestable.” (Robert Ezra Park, 1925)…

Continue reading...