Sandra Anitua

Perfil

Sóc llicenciada en Història de l’Art i en Antropologia Social per la UB. L’any 2004 vaig presentar a la mateixa universitat el DEA amb el títol: Art i Antropologia:  contrabandismes i transferències on investigava sobre les relacions del surrealisme, la cultura popular i l’etnografia. Des de 2007 sóc professora col·laboradora de la UOC en assignatures de l’àmbit social i de salut comunitària als estudis de Psicologia i Educació Social del Grau. Investigadora predoctoral amb recerques en curs sobre cultura i religiositat popular.

Contacte

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2919-8535

GREMHER