Stefano Portelli

Perfil

Investigador post-doc pel Departament de Geografia de la Universitat de Leicester, afiliat al Departament d’antropologia de la Universitat de Harvard, treballa sobre els efectes socials de les transformacions urbanes i especialment del desplaçament de comunitats senceres pels processos de gentrificacio o renovacio urbanìstica. Al 2015 va publicar ‘La ciutat horitzontal’, una monografìa sobre la historia i la demoliciò del barri de cases barates de Bon Pastor de Barcelona, on va viure i treballar durant sis anys, col.laborant a construir també el projecte col.lectiu ‘Repensar Bonpastor’. El llibre està traduit també en castellà (editorial Bellaterra) i italià (Napoli Monitor). La seva tesi doctoral per la Universitat de Roma, supervisada per Michael Herzfeld i Giovanni Attili, va analitzar el desplaçament dels anomenats ‘barraquistes’ de la capital italiana cap al litoral, i el desastre social que va produir. Actualment està treballant sobre la gentrificaciò de la ciutat històrica de Casablanca i els efectes dels desplaçaments sobre la cultura i la religiositat popular, dins de l’àmbit d’un projecte Marie-Curie amb el tìtol ‘Spirits of Displacement and Diaspora’. Es membre de diferents grups de treball internacionals, entre els quals el grup Perifèries Urbanes de l’Institut Català d’Antropologia, el Grup de Recerca sobre Exclusiò i Control Social de l’Universitat de Barcelona, la Società Italiana di Antropologìa Applicata, la European Association of Social Anthropology, i el grup detreball Escapes de la Universitat de Milà. Es editor de la revista italiana indepenent ‘Lo Stato delle città’, publicada per Napoli Monitor.

Contacte

Email: stefanoportelli1976[at]gmail.com

Academia.edu: https://uniroma1.academia.edu/StefanoPortelli